Press "Enter" to skip to content

Kerala PSC GK

CURRENT AFFAIRS 03 JANUARY 2021

1.2020 ഡിസംബറിൽ അമേരിക്കയിലെ New Jersey Senate, General Assembly എന്നിവ സംയുക്തമായി നൽകുന്ന Lifetime Achievement Award- ന് അർഹനായ ബോളിവുഡ് താരം- Dharmendra 2.രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക്…

ECONOMICS GK FOR KERALA PSC

1.ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നുഅരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി 2.ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി കാർബൺ ടാക്‌സ് ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഏതാണ്ന്യൂസിലാൻഡ് 3.ഐ എം എഫിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഏത് ബാങ്ക് ആണ്റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ്…

SCIENCE GK FOR KERALA PSC

1.മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ആയുസ് എത്ര ദിവസമാണ്120 ദിവസം 2.മിനമാട്ട രോഗത്തിന് കാരണമായ ലോഹം ഏതാണ്മെർക്കുറി 3.ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ്ഇരുമ്പ് 4.ഇതായ് – ഇതായ് രോഗത്തിന് കാരണമായ ലോഹം ഏതാണ്കാഡ്‌മിയം 5.മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും…

FACTS ABOUT STATE MEGHALAYA – KERALA PSC IMPORTANT GK

1.ലേഡി ഹിദാരിപാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്മേഘാലയ 2.ബാൽഫാക്രം ദേശീയോദ്യാനം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്മേഘാലയ 3.ഖാസി ,ഗാരോ എന്നീ ഗോത്രവർഗ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്മേഘാലയ 4.മേഘാലയയിലെ ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്ഷില്ലോങ്ങ്…

GEOGRAPHY GK FOR KERALA PSC

1.സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 4000 മീറ്ററിന് മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പുൽമേടുകളുടെ പേരെന്താണ്ബുഗ്യൽ 2.പുരാതന കാലത്തു പെരുംചെല്ലൂർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലം ഏതാണ്തളിപ്പറമ്പ 3.പാകിസ്ഥാനിൽ ചോലിസ്ഥാൻ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്താർ മരുഭൂമി 4.പെരിയാർ വന്യജീവി…

ECONOMICS GK FOR KERALA PSC PRELIMINARY

1.സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നുഅഫ്‌നോളജി 2.ആർ .എൻ മൽഹോത്ര കമ്മിറ്റി ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുഇൻഷുറൻസ് മേഖല 3.ലൈസസ്‌ ഫെയർ സിദ്ധാന്തം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുആദം സ്മിത്ത് 4.ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ്ന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്പി സി മഹലനോബിസ്…

SCIENCE GK FOR KERALAPSC PRELIMINARY

1.ടിക്ക രോഗം ഏത് സസ്യവിളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുനിലക്കടല 2.അഗ്രസ്റ്റോളജി ഏതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്പുൽചെടികൾ 3.രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുന്ന എൻസൈം ഏതാണ്ത്രോംബോകൈനേസ് 4.ജീവി വർഗത്തെ ആദ്യമായി രണ്ടു തരമായി തരം തിരിച്ചത് ആരായിരുന്നുകാൾ ലിനേയസ് 5.സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടെന്നു…

FACTS ABOUT STATE MEGHALAYA – IMPORTANT KERALA PSC POINTS ABOUT MEGHALAYA

1.മേഘാലയ എന്ന വാക്കിന്റെ അർഥം എന്താണ്മേഘങ്ങളുടെ വീട് 2.മേഘാലയ സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു1972 3.മേഘാലയ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പക്ഷി ഏതാണ്ഹിൽ മൈന 4.മേഘാലയ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സംസ്ഥാന മൃഗം ഏതാണ്മേഘപ്പുലി 5.കിഴക്കിന്റെ സ്കോട്ട്ലാൻഡ്…

KERALA GEOGRAPHY FACTS FOR KERALA PSC

1.കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിജലവൈദ്യുതി 2.കെഎസ്ഇബി സ്ഥാപിതമായത്1957 മാർച്ച് 31 3.കെഎസ്ഇബിയുടെ ആപ്തവാക്യംകേരളത്തിന്റെ ഊർജ്ജം 4.ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതികൾ ഉള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ലഇടുക്കി 5.കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ സ്ഥിതി…

ARTS GK FOR KERALA PSC PRELIMINARY

1.മലയാളശൈലീ നിഘണ്ടു രചിച്ചത് ആരായിരുന്നുടി രാമലിംഗം പിള്ള 2.ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്നന്ദലാൽ ബോസ് 3.ചോളമണ്ഡലം കലാക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നുകെ സി എസ് പണിക്കർ 4.ബറോക് ചിത്രകലാരീതി ആരംഭിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നുഇറ്റലി 5.നിഴലുകളുടെയും…

Open chat
50 പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 5 മിനുട്ടിൽ ഉത്തരം നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ .എങ്കിൽ ശ്രമിക്കു