Press "Enter" to skip to content

Kerala PSC GK

KERALA PSC LD CLERK MAIN EXAM – IMPORTANT QUESTIONS

1.ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പം ഏതാണ്റഫ്ലീഷ്യ 2.സൂപ്പർ കമ്പ്യുട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെസൈമൂർ ക്രേ 3.ഇന്ത്യയിലെ വജ്രനഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത്സൂറത്ത് 4.ലോകത്തിലാദ്യമായി സെൻസസ് നടത്തിയത് ഏത് രാജ്യമായിരുന്നുഅമേരിക്ക 5.ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ…

KERALA PSC LD CLERK MAIN EXAM 2021 – GENERAL SCIENCE QUESTIONS

1.ചെടികളുടെ പുഷ്പ്പിക്കലിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ്ഫ്ലോറിജൻ 2.അന്തർദേശീയ ജൈവവൈവിധ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെറോം 3.ഏത് ലോഹത്തിന്റെ അയിരാണ് ഗലീനലെഡ് 4.രസതന്ത്രത്തിൽ അളവുതൂക്ക സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരായിരുന്നുലാവോസിയ 5.ജൈവവർഗ്ഗീകരണത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്കാൾ ലിനേയസ് 6.രോഗ പ്രതിരോധ…

KERALA PSC LD CLERK MAIN EXAM 2021 – GENERAL SCIENCE QUESTIONS

1.ഒരേയിനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണബലം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നുകൊഹിഷൻ ബലം 2.വ്യത്യസ്തയിനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണബലം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നുഅഡ്ഹിഷൻ ബലം 3.ജഡത്വ നിയമം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നുഗലീലിയോ 4.ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്ഹൈഗ്രോമീറ്റർ 5.മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണപരിധിയിൽ…

KERALA PSC LD CLERK MAIN EXAM – GENERAL SCIENCE QUESTIONS

1.കോളറ രോഗത്തിനു കാരണമായ ബാക്ടീരിയ ഏതാണ്വിബ്രിയോ കോളറ 2.മന്ത് രോഗത്തിന് കാരണമായ പരാദത്തിന്റെ പേരെന്താണ്ഫൈലേറിയൻ വിര 3.പക്ഷികളുടെ സ്വനപേടകത്തിന്റെ പേരെന്ത്സിറിങ്സ് 4.മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ്കോൺവെക്സ് ലെൻസ് 5.പരീക്ഷണശാലയിൽ ആദ്യമായി അമിനോ ആസിഡ് നിർമിച്ചത്…

KERALA PSC LD CLERK MAIN EXAM – GENERAL SCIENCE QUESTIONS

1.വൃക്കകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാവുന്ന അവസ്ഥ ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നുയുറീമിയ 2.പേശികളുടെ സങ്കോചം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത്മയോഗ്രാഫ് 3.പ്രോട്ടീൻ നിർമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനഘടകം ഏതാണ്അമിനോആസിഡ് 4.ലൂണാർ കാസ്റ്റിക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാസപദാർത്ഥം ഏതാണ്സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് 5.കൃഷി ആയുധങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന…

KERALA PSC LD CLERK MAIN EXAM – SCIENCE QUESTIONS

1.സ്മെല്ലിങ് സാൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ്അമോണിയം കാർബണേറ്റ് 2.വായുവിൽ ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത എത്രയാണ്340 മീറ്റർ /സെക്കൻഡ് 3.വാൽനക്ഷത്രങ്ങളുടെ വാൽ രൂപപ്പെടാൻ കാരണമായ പ്രതിഭാസം എന്താണ്ടിൻഡൽ പ്രഭാവം 4.ഉരഗങ്ങളെയും ഉഭയജീവികളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഏത്ഹെർപ്പറ്റോളജി…

KERALA PSC LD CLERK MAIN EXAM – GEOGRAPHY QUESTIONS

1.കവീർ മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ്ഇറാൻ 2.ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്ബ്രസീൽ 3.തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ്കാലവർഷം(ഇടവപ്പാതി) 4.വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ്തുലാവർഷം…

KERALA PSC LD CLERK MAIN EXAM – GENERAL SCIENCE QUESTIONS

1.എപ്സം സാൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാസപദാർത്ഥം ഏതാണ്മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് 2.ആദ്യ ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടന്നത് എവിടെയായായിരുന്നുറിയോഡി ജനീറോ 3.സൂര്യപ്രകാശത്തിനു ചൂടിനുകരണമായ കിരണം ഏതാണ്ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണം 4.ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണ്അലൂമിനിയം 5.ഏത് രോഗം തിരിച്ചറിയാനാണ്…

KERALAPSC LD CLERK EXAM 2021 – GEOGRAPHY QUESTIONS

1.ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്റഷ്യ 2.ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ബോർഡ് സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷം1952 3.സാൻഡ്വിച് ദ്വീപുകൾ ഇന്ന് ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നുഹവായ് 4.തുല്യമർദ്ദം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരക്കുന്ന സാങ്കൽപ്പിക രേഖയുടെ…

KERALA LD CLERK EXAM 2021- GENERAL SCIENCE QUESTIONS

1.ബ്ലാസ്റ്റ് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ഏത് വിളയെയാണ്നെല്ല് 2.ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യ ബഹിരകാശ വാഹനം ഏതായിരുന്നുലൂണ 9 3.ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പിഷീസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ്ചാൾസ് ഡാർവിൻ 4.പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിന്റെ രാസനാമം എന്താണ്കാൽസ്യം…

Open chat