Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “GEOGRAPHY QUESTIONS FOR KERALA PSC”

GEOGRAPHY GK FOR KERALA PSC PRELIMINARY

1.നീലഗിരിയുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത്ഊട്ടി 2.ആഫ്രിയ്ക്കയ്ക്കും യുറോപ്പിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കടലിടുക്ക് ഏതാണ്ജിബ്രാൾട്ടർ കടലിടുക്ക് 3.ലിറ്റിൽ സഹാറ മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ്അമേരിക്ക 4.ഹൈദരാബാദ് നഗരം ഏത് നദീ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്മുസി…

Open chat
Send Hi to join our psc gk group