Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “biology”

BIOLOGY QUESTIONS | DAILY 15 | daily biology 03

BIOLOGY QUESTIONS | DAILY 15 | daily biology 02 രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ധാതുAns : കൽസ്യം രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ജീവകം?Ans: ജീവകം K രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന…

Open chat
പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 5 മിനുട്ടിൽ ഉത്തരം നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ .എങ്കിൽ ശ്രമിക്കു