Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “കേരള പി എസ് സി രസതന്ത്ര പഠന നോട്ട്”

SCIENCE GK FOR KERALA PSC

1.ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണ്അലൂമിനിയം 2.മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ഏതാണ്ചെമ്പ് 3.ലിറ്റിൽ സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ്പ്ലാറ്റിനം 4.ക്വിക്ക് സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ്മെർക്കുറി 5.ഭാവിയുടെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ്ടൈറ്റാനിയം…

Open chat
Send Hi to join our psc gk group