Press "Enter" to skip to content

KERALA PSC LD CLERK EXAM 2021- MODEL TEST

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഏതാണ്

Correct! Wrong!

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരമുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ്

Correct! Wrong!

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരമുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ്

Correct! Wrong!

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരമുള്ള കേരളത്തിലെ താലൂക്ക് ഏതാണ്

Correct! Wrong!

കേരളത്തിൽ എത്ര ജില്ലകൾക്ക് കടൽത്തീരം ഉണ്ട്

Correct! Wrong!