General Knowledge

 • 1. കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യ മലയാളി വനിത ആരായിരുന്നു
 • 2. മേട്ടൂർ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 3. മുതുമല വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 4. മെർഡെക്ക കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
 • 5. വർദ്ധമാന മഹാവീരന്റെ മാതാവ് ആരായിരുന്നു
 • 6. വോഡയാർ രാജവംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു
 • 7. ഹിമാലയം ഏത് തരം ശിലകളാൽ നിർമിക്കപെട്ടതാണ്
 • 8. മേഘങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 9. മോസ്മായ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 10. ഐ എസ് ആർ ഓ യുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു
 • 11. ജാസ് എന്ന സംഗീത ഉപകരണം രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു
 • 12. കേരള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു
 • 13. ജൽദപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 14. സ്ഥിര കാന്തം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം ഏതാണ്
 • 15. തിരുവിതാംകൂറിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സംവിധാനം ആവിഷ്കരിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു
 • 16. മേരി ക്യൂറി ജനിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു
 • 17. സസ്യകോശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പച്ച നിറമുള്ള ജൈവകണം ഏതാണ്
 • 18. വേര് ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിലെത്തിക്കുന്നത് ഏത് കോശങ്ങളാണ്
 • 19. സസ്യങ്ങളിൽ കണ്ടത്തിന്റെയും വേരിന്റെയും അഗ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക കോശങ്ങൾ ഏത്
 • 20. കോശങ്ങളിലെ മാംസ്യനിർമാണ കേന്ദ്രം ഏതാണ്
 • 21. സസ്യകോശങ്ങളുടെ കോശഭിത്തി നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ്
 • 22. സസ്യചലനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 23. സസ്യകോശം കണ്ടെത്തിയത് ആരായിരുന്നു
 • 24. കോശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു
 • 25. പ്രസിദ്ധമായ കോഹിനൂർ രത്നം ലഭിച്ച ഖനി ഏതാണ്
 • 26. ലോകത്തിലാദ്യമായി പേപ്പർ കറൻസി ഉപയോഗിച്ച രാജ്യം ഏതാണ്
 • 27. മേഘാലയയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏക അയൽരാജ്യം ഏതാണ്
 • 28. 1977 ൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ആരായിരുന്നു
 • 29. സിന്ധു സംസ്കാര കേന്ദ്രമായ റോപ്പർ ഏത് നദിതീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്
 • 30. മെനാൻഡറെ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു
 • 31. സലാർജങ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 32. സേവാഗ്രാം ആശ്രമം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 33. പ്രസിദ്ധ ചിത്രകാരനായിരുന്ന വാൻഗോഗ് ജനിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു
 • 34. ചാണക്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം ഇംഗ്ളീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ആരായിരുന്നു
 • 35. ചിത്രരചനയിൽ തൽപ്പരനായിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആരായിരുന്നു
 • 36. 1878 ൽ ' ദി ഹിന്ദു ' പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 37. മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിയുടെ കാലഘട്ടം എപ്പോളായിരുന്നു
 • 38. ഹിജ്റ വർഷത്തിലെ അവസാനത്തെ മാസം ഏതാണ്
 • 39. ഹിന്ദു മതത്തിലെ അക്വീനാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 40. ഹിന്ദു കാലഘട്ടത്തിലെ അക്ബർ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടത് ആരെ
 • 41. ചൈനീസ് വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 42. നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആര്
 • 43. ചൈന - റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള നദി ഏത്
 • 44. സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 45. നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ അറബ് സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ്
 • 46. കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു
 • 47. ആസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ്
 • 48. ആസ്ട്രേലിയൻ വൻകരയെയും ടാസ്മാനിയ ദ്വീപിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലിടുക്ക് ഏതാണ്
 • 49. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 50. മഹാവീരൻ ജൈനമത ധർമ്മോപദേശത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ ഏതായിരുന്നു
 • 51. കോവലന്റെയും കണ്ണകിയുടെയും പ്രണയം പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി ഏതാണ്
 • 52. കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട നേതാവ് ആരായിരുന്നു
 • 53. സമാധാനം എന്ന വിഷയം ഒഴികെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നോബൽ സമ്മാനദാനം നടക്കുന്ന നഗരം ഏതാണ്
 • 54. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ എത്രയാണ്
 • 55. കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ ശില്പി ആരാണ്
 • 56. സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ്
 • 57. സിഖ് മതത്തിലെ ആകെ ഗുരുക്കന്മാർ എത്രയാണ്
 • 58. ഗലീലിയോ ഏത് രാജ്യത്താണ് ജനിച്ചത്
 • 59. ചൈന റിപ്പബ്ലിക്ക് ആയത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 60. ജൂനിയർ അമേരിക്ക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്
 • 61. സുധർമ സൂര്യോദയ സഭ സ്താപിച്ചത് ആരാണ്
 • 62. ' ദുർബലർക്ക് ഒരിക്കലും മാപ്പ് നൽകാൻ കഴിയില്ല ,ക്ഷമ കരുത്തരുടെ ലക്ഷണമാണ് ' ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ്
 • 63. നാഷണൽ സർവീസ് സ്‌കീം രൂപീകരിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 64. ജോളി ഗ്രാന്റ് എയർപോർട്ട് എവിടെയാണ്
 • 65. ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനത്തിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതാണ്
 • 66. പ്രസിദ്ധമായ ആതിരപ്പള്ളി ,വാഴച്ചാൽ , വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഏത് നദിയിലാണ്
 • 67. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഏതാണ്
 • 68. ഇടുക്കി ജില്ലയിലൂടെ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 69. വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ കുറുവ ദ്വീപ് ഏത് നദിയിലാണ്
 • 70. ബേപ്പൂർ പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 71. പമ്പയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ്
 • 72. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ നദി ഏത്
 • 73. ഭാരതപ്പുഴ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ്
 • 74. സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഭാരതപുഴയുടെ പോഷകനദി ഏത്
 • 75. വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ജടായുപ്പാറ ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 76. പൈതൽ മല , കുടിയാൻ മല എന്നിവ ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 77. ബാണാസുര മല , ചെമ്പ്ര പീക് എന്നിവ ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 78. ഭാരതപുഴയുടെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ്
 • 79. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദി ഏത്
 • 80. ആലുവാപുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 81. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ട് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ്
 • 82. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഒഴുകുന്ന നദിയേത്
 • 83. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ല ഏത്
 • 84. നൂറു കിലോമീറ്ററിൽ അധികം നീളമുള്ള എത്ര നദികളാണ് കേരളത്തിൽ ഉള്ളത്
 • 85. സർക്കാർ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം എത്ര കിലോമീറ്ററിൽ കുറയാത്ത നീളമുള്ള പുഴയാണ് നദി
 • 86. വയനാട്ടിലെ അമ്പുകുത്തിമല അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ്
 • 87. ബ്രഹ്മഗിരി മല ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 88. തിരുവില്വാമല ,പുനർജനി ഗുഹ ,എന്നിവ ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 89. പ്രമുഖ ക്രിസ്തുമത തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ മലയാറ്റൂർ കുരിശുമുടി ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 90. വിനോദ സഞ്ചാരകേന്ദ്രമായ പൊന്മുടി ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 91. പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള മലനിര ഏതാണ്
 • 92. കേരളത്തെ കൂർഗുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണ്
 • 93. പശ്ചിമ ഘട്ട മലനിരകളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നിയമിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി
 • 94. പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന മഴക്കാട് ഏതാണ്
 • 95. പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതാണ്
 • 96. പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ചുരം ഏതാണ്
 • 97. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏത് ദേശീയോദ്യാനത്തിലാണ് ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 98. ഇന്ത്യയിലെ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിലായാണ് പശ്ചിമ ഘട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 99. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലെ എത്ര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉള്ളത്
 • 100. ഏത് വർഷമാണ് ഓണം കേരളത്തിന്റെ ദേശീയ ഉത്സവമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്
 • 101. സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല ഏതാണ്
 • 102. സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ല ഏതാണ്
 • 103. ഏത് വർഷമാണ് കരിമീനിനെ കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൽസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്
 • 104. ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിസ്തൃതിയിൽ എത്രാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിനുള്ളത്
 • 105. കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക ഗാനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഏത്
 • 106. കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക ഗാനം രചിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 107. മലയാളത്തിന് ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച വർഷം എപ്പോൾ ആയിരുന്നു
 • 108. കടൽത്തീരം ഉള്ള എത്ര ജില്ലകൾ കേരളത്തിലുണ്ട്
 • 109. കേരളത്തിനുള്ളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമേത്
 • 110. രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ല ഏതാണ്
 • 111. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ ആദ്യ സംയുക്ത സമ്മേളനം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 112. പുഷ്കർ മേള നടക്കുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 113. രാജ്യാന്തര പരിസ്ഥിതി സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്
 • 114. ലോകത്തിലാദ്യമായി റേഡിയോ സംപ്രേക്ഷണം നടത്തിയ രാജ്യം ഏതായിരുന്നു
 • 115. പക്ഷികളുടെ വൻകര എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൻകര ഏതാണ്
 • 116. ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 117. ഹിറ്റ്ലർ ജർമനിയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 118. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് താൽക്കാലിക ഗവണ്മെന്റ് രൂപീകരിച്ചത് എവിടെയായിരുന്നു
 • 119. ആഷാമേനോൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്
 • 120. ലോക മലേറിയ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 121. ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 122. ഗ്രീൻ പാർക്ക് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 123. ചൈനീസ് റോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെടി ഏതാണ്
 • 124. ആവർത്തന പട്ടികയിലെ 50 മത് മൂലകം ഏതാണ്
 • 125. കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കംമീഷന്റെ ആസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരെന്താണ്
 • 126. കേരളത്തിൽ സേവനാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 127. സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 128. തമിഴ് നാടിൻറെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാഷ്‌ട്രപതി ആരാണ്
 • 129. രാഷ്ട്രപതിയുടെ വീറ്റോ അധികാരത്തെകുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ്
 • 130. ചിലന്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു
 • 131. കുമാരനാശാനെ ചിന്നസ്വാമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 132. കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക ഗാനം രചിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 133. ദലൈലാമ ഇന്ത്യയിലേക് പാലായനം ചെയ്തത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 134. ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 135. സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനരേകീകരിക്കാനുള്ള കമ്മീഷന്റെ തലവൻ ആരായിരുന്നു
 • 136. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങിയത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തായിരുന്നു
 • 137. കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയോട് ചേർക്കാൻ തീരുമാനിച്ച രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 138. കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർത്തതെന്നായിരുന്നു
 • 139. ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ നീക്കത്തിന്റെ പേരെന്ത്
 • 140. സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാട്ടുരാജ്യം ഏതായിരുന്നു
 • 141. ജൂനഗഡിനെ പാകിസ്താന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച നവാബ് ആരായിരുന്നു
 • 142. ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്ന ആദ്യത്തെ നാട്ടുരാജ്യം ഏതായിരുന്നു
 • 143. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു
 • 144. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ നിയമത്തിനു ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് എപ്പോളായിരുന്നു
 • 145. ആധുനിക പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്
 • 146. ഹൈദരാബാദിനെ കൂടെ ചേർക്കാൻ ഇന്ത്യ നടത്തിയ സേനാ നീക്കത്തെ ' പോലീസ് നടപടി ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്
 • 147. കേരള ഫോക്‌ലോർ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 148. ' പ്രാചീന മലയാളം ' എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ്
 • 149. എത്രാമത് വർഷമാണ് സിൽവർ ജൂബിലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
 • 150. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 151. സർവശിക്ഷാ അഭിയാൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 152. തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 153. പൊറൈനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജില്ല ഏതാണ്
 • 154. ആദ്യ കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 155. ഇന്ത്യയിലെ റോഡ് ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിച്ച കമ്മിറ്റി ഏതാണ്
 • 156. കേന്ദ്ര സർക്കാർ റോഡുകളുടെ പേര് പരിഷ്കരിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 157. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 3 ാം ഭാഗത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത്
 • 158. ' ജാതി വേണ്ട ,മതം വേണ്ട ,ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് ' ഈ വാക്കുകൾ ആരുടേതാണ്
 • 159. ഭാരതരത്ന പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ കായികതാരം ആരായിരുന്നു
 • 160. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്
 • 161. ലോകസഭയിൽ സീറോ അവറിന്റെ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ്
 • 162. ഏത് രാജ്യത്തിൻറെ പതാകയിലാണ് 50 നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉള്ളത്
 • 163. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 164. കേരളത്തിൽ ആനകൾക്കായുള്ള മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 165. 1896 ൽ ഈഴവ മെമ്മോറിയലിനു നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരായിരുന്നു
 • 166. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവിധോദ്ദേശ്യ നദീതട പദ്ധതി ഏതാണ്
 • 167. 2017 ൽ പത്മവിഭൂഷൺ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച കേരളീയൻ ആരായിരുന്നു
 • 168. ബനാറസിൽ സെൻട്രൽ ഹിന്ദു കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 169. ഏത് വർഷമായിരുന്നു ആനി ബസന്റ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്
 • 170. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ലോ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു
 • 171. ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 51 (എ) എന്തിനെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നു
 • 172. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്ന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 173. രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 174. ഭിലായി ഉരുക്കു നിർമാണശാല നിർമിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സരക്കാലത്തായിരുന്നു
 • 175. രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഊന്നൽ നൽകിയത് എന്തിനായിരുന്നു
 • 176. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഊന്നൽ നൽകിയത് എന്തിനായിരുന്നു
 • 177. ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് തുടങ്ങിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 178. കാഞ്ചിയിലെ സന്യാസി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 179. ഇന്ത്യയിൽ ജൊവാൻ ഓഫ് ആർക് ചത്വരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 180. സൗത്ത് ബട്ടൺ ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 181. മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 182. ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 183. ഇന്ത്യയുടെ 25 മത് സംസ്ഥാനമായി ഗോവ രുപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 184. ചാൾസ് ഡാർവിൻ സഞ്ചരിച്ച കപ്പലിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു
 • 185. നൈട്രജൻ മൂലകത്തിന്റെ അറ്റോമിക് സംഖ്യ എത്രയാണ്
 • 186. വനസ്പതിയുടെ നിർമാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ്
 • 187. ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവത്തിനു കാരണമാകുന്ന പ്രധാന വാതകം ഏതാണ്
 • 188. ക്ളോറിൻ വാതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 189. നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 190. ആന്റിബയോട്ടിക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 191. കേരളത്തിൽ ഭൂപരിഷ്കരണ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച മന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 192. പരം വീർ ചക്ര എന്ന ഇന്ത്യൻ സൈനിക ബഹുമതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു
 • 193. തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ചക്രവർത്തി ആരായിരുന്നു
 • 194. ശ്രീലങ്കയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ' ശ്രീലങ്കാ മാതാ " രചിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 195. സുവർണ നാര് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്
 • 196. മെറ്റലർജി എന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്
 • 197. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശം അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 198. ചുണ്ണാമ്പു കല്ല് ചൂടാക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്രമാവുന്ന വാതകം ഏതാണ്
 • 199. മിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വാതകം ഏതാണ്
 • 200. അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജന്റെ അളവ് എത്രയാണ്
 • 201. ക്ളോറോഫോമിന്റെ നിർമാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ്
 • 202. ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൌസ് ശൃഖലയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു
 • 203. കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരായിരുന്നു
 • 204. മാർപ്പാപ്പയുടെ സംരക്ഷണസേന ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു
 • 205. കുതിരമാളിക പണികഴിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 206. പ്രാചീന വിവാഹ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാഹസങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഏത് വേദത്തിലാണ് ഉള്ളത്
 • 207. റോമിൽ റിപ്പബ്ലിക് സ്ഥാപിതമായത് എന്നായിരുന്നു
 • 208. അളവുതൂക്ക മെട്രിക് സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്നത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു
 • 209. ദക്ഷിണ ജൈനരുടെ ആരാധനാമൂർത്തി ആരായിരുന്നു
 • 210. ആൾവാർമാരുടെ പ്രധാന ആരാധനാമൂർത്തി ഏതാണ്
 • 211. ഇന്ത്യയിൽ പ്രിവി പഴ്സ് സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 212. സുംഗവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 213. ചെങ്കിസ് ഖാൻ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് ആരായിരുന്നു
 • 214. ഭാരതീയ തർക്കശാസ്ത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്
 • 215. ഇന്ത്യയിലെ സമുറായികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരായിരുന്നു
 • 216. തിരു -കൊച്ചി ലയനം നടന്നത് ആരുടെ ഭരണകാലത്തായിരുന്നു
 • 217. സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂർ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടു വെച്ച ദിവാൻ ആരായിരുന്നു
 • 218. ശുചീന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ആരുടെ ഭരണകാലത്തായിരുന്നു
 • 219. കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 220. പ്രാചീന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിദ്യാകേന്ദ്രം ഏതായിരുന്നു
 • 221. ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത് എന്ത്
 • 222. ഏത് രാജ്യക്കാരായിരുന്നു നെഗറ്റിവ് സംഖ്യ കണ്ടുപിടിച്ചത്
 • 223. ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയിലെ പ്രൊടെം സ്പീക്കർ ആരായിരുന്നു
 • 224. കേരള നിയമസഭയിൽ ആദ്യമായി പ്രസംഗിച്ച ഇന്ത്യൻ രാഷ്‌ട്രപതി ആരായിരുന്നു
 • 225. ഹൌസ് ഓഫ് വിൻസർ എന്നത് ഏത് രാജകുടുംബത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക നാമമാണ്
 • 226. തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസലർ ആരായിരുന്നു
 • 227. കൊല്ലവർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യ ശാസനം ഏതാണ്
 • 228. ജർമനിയിൽ ചാൻസലർ പദവിയിൽ എത്തിയ ആദ്യ വനിത ആരായിരുന്നു
 • 229. വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാല സ്ഥാപിതമാവുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രഭു ആരായിരുന്നു
 • 230. ഇന്ത്യൻ ഹോമർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 231. കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 232. ജൈനന്മാരുടെ കാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്
 • 233. ഖരോഷ്ടി ലിപി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ആരായിരുന്നു
 • 234. രണ്ടാം തറൈൻ യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 235. " ലോകഹിതവാദി " എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്
 • 236. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ഏതാണ്
 • 237. കേരളത്തിലെ തേക്ക് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 238. " ഉത്തരാസ്വയംവരം " ആട്ടക്കഥ രചിച്ചത് ആരാണ്
 • 239. ഓട്ടൻ തുള്ളലിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 240. ഡൈനാമൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്ന്
 • 241. ക്ലിയോപാട്ര ഏത് രാജ്യത്തെ രാജ്ഞി ആയിരുന്നു
 • 242. പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 243. " അഗ്നിസാക്ഷി " എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 244. ഏത് വർഷമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡി യാത്ര ആരംഭിച്ചത്
 • 245. ബാബറുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 246. നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 247. ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 248. ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാം ഘട്ടം ദേശസാൽക്കരണം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 249. ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം ഘട്ടം ദേശസാൽക്കരണം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 250. ഇന്ത്യയിലെ വായ്പയുടെ നിയന്ത്രകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനം ഏതാണ്
 • 251. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യ ഗവർണർ ആരായിരുന്നു
 • 252. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗവർണർ ആരായിരുന്നു
 • 253. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 254. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാങ്ക് എതായിരുന്നു
 • 255. സാഹിത്യത്തിനു നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരൻ ആരായിരുന്നു
 • 256. ചന്ദ്രഗുപ്‌ത മൗര്യനെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ സഹായിച്ചിരുന്നത് ആരായിരുന്നു
 • 257. പ്രസിദ്ധമായ തിരുനാവായ ഏത് നദിതീരത്താണ്
 • 258. ഏഷ്യയുടെ പ്രകാശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 259. കേരളസിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 260. കൃഷ്ണഗാഥയുടെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 261. ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏത്
 • 262. വനിതകൾക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകിയ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ രാജ്യം ഏതാണ്
 • 263. സൈലന്റ് വാലി ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 264. ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 265. ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് കലഹാരി മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 266. കൊങ്കൺ റയിൽവേയുടെ നീളം എത്രയാണ്
 • 267. കർണാടകവും തമിഴ് നാടുമായും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ്
 • 268. ഇന്ത്യ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം ഏതാണ്
 • 269. ഇന്ത്യ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഏതാണ്
 • 270. എത്ര രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു
 • 271. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരം ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 272. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരം ഉള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഏതാണ്
 • 273. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരം ഉള്ള രാജ്യം ഏതാണ്
 • 274. ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമ ഏതായിരുന്നു
 • 275. ഗാന്ധി എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആര്
 • 276. ലോകത്തിലെ ആദ്യ ചലച്ചിത്ര പ്രദർശനം നടന്നത് എവിടെ
 • 277. കർണാടക സംഗീതത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 278. ഡ്രാക്കുള എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് ആരാണ്
 • 279. " റോബിൻസൺ ക്രൂസോ " എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 280. നിഴലിന്റെയും വെളിച്ചത്തിന്റെയും ചിത്രകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്
 • 281. ബറോക്ക് ചിത്രകലാശൈലി ആരംഭിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു
 • 282. ചോള മണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്
 • 283. ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്
 • 284. മലയാളശൈലീ നിഘണ്ടുവിന്റെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 285. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി അമേരിക്കയിൽ രൂപം കൊണ്ട രഹസ്യവിപ്ളവ സംഘടന ഏതായിരുന്നു
 • 286. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കിയത് എപ്പോളായിരുന്നു
 • 287. രൂപയുടെ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചത് എപ്പോളായിരുന്നു
 • 288. " ഭരണഘടനയുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് " എന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 289. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാഷ്‌ട്രപതി ആരായിരുന്നു
 • 290. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കയ്യെഴുത്തുപ്രതിയെ അലങ്കരിച്ച ചിത്രകാരൻ ആരായിരുന്നു
 • 291. ലോക്‌സഭയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സ്പീക്കർ ആരായിരുന്നു
 • 292. ദേശീയ മൃഗമായി കടുവയെ അംഗീകരിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 293. വല്ലാർപാടം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് കായലിലാണ്
 • 294. നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 295. ' ഇടശ്ശേരി ' എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുത്തിരുന്നത് ആര്
 • 296. മേഘങ്ങളെ ആദ്യമായി വർഗീകരിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 297. കൊയ്‌ന അണക്കെട്ട് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 298. സംഭാർ തടാകം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 299. ഹിമാലയ പർവതത്തിന്റെ നീളം എത്രയാണ്
 • 300. മൌണ്ട് അറാറത് പർവതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ്
 • 301. ഏത് സ്ഥലത്തു വെച്ചാണ് പശ്ചിമഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടവും യോജിക്കുന്നത്
 • 302. യുറാൽ പർവതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ്
 • 303. അന്തർദേശീയ ഇന്റർനെറ്റ് സുരക്ഷാദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 304. ദേശീയ ഇന്റർനെറ്റ് സുരക്ഷാദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 305. ഏത് ദിവസമാണ് ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിവസമായി ആചരിക്കുന്നത്
 • 306. തഥാഗതൻ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നത് ആര്
 • 307. ആദ്യമായി സ്വർണനാണയം പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ രാജവംശം ഏതായിരുന്നു
 • 308. കഥാസരിത് സാഗരം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 309. ഏത് വർഷമാണ് ഗുപ്ത വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത്
 • 310. ചൗസ യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 311. ജൈനമതത്തിലെ ആദ്യ തീർത്ഥങ്കരൻ ആരായിരുന്നു
 • 312. അവസാനത്തെ മൗര്യ രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 313. മോഹൻജെദാരോ കണ്ടെത്തിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 314. അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകാലഘട്ടം ഏതാണ്
 • 315. ആര്യന്മാർ ആദ്യമായി വാസം ഉറപ്പിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 316. മഹാരാജാധിരാജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗുപ്തരാജാവ് ആര്
 • 317. സിന്ധു നദിക്കു എത്ര പോഷക നദികൾ ഉണ്ട്
 • 318. ബ്രെയിൻ ലിപിയിൽ എത്ര കുത്തുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
 • 319. കർണാടക സംഗീതത്തിൽ എത്ര മേള രാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്
 • 320. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിന്റെ പ്രധാന ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 321. കേരള വനിതാ കംമീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർപേഴ്സൺ ആരായിരുന്നു
 • 322. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ ഉള്ളത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 323. ഇന്ത്യൻ നേഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഏത് സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു പൂർണ സ്വരാജ് പ്രഖ്യാപനം നടന്നത്
 • 324. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 325. ലോക പൈ ദിനം ആയി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 326. ഭാരതീയ ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആര്
 • 327. മനുഷ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞ ആരാണ്
 • 328. " ലുഡോർഫ് നമ്പർ " എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ്
 • 329. പൂജ്യം ഇല്ലാത്ത സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം ഏതാണ്
 • 330. മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന വാക്ക് രൂപപ്പെട്ടത് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ്
 • 331. കേരളചൂഢാമണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 332. ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്
 • 333. ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് പഞ്ചായത്തീരാജ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്
 • 334. ഏത് വിറ്റാമിന്റെ അഭാവം മൂലമാണ് വന്ധ്യത ഉണ്ടാവുന്നത്
 • 335. ഭൂമധ്യരേഖയെ രണ്ടു തവണ കടന്നു പോകുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 336. കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഊർജം ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രധാന സ്രോതസ് ഏതാണ്
 • 337. ഏത് വർഷത്തെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ഗാന്ധിജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്
 • 338. ആസാം കേസരി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരായിരുന്നു
 • 339. 1929 ലെ ലാഹോർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു
 • 340. സബർമതി ആശ്രമത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേരെന്തായിരുന്നു
 • 341. ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളന സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 342. സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 343. നൗജവാൻ ഭാരത് സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 344. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവം നടന്നത് എപ്പോളായിരുന്നു
 • 345. ഗദ്ദർ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു
 • 346. ലണ്ടനിൽ ഇന്ത്യ ഹൌസ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 347. ബോറ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 348. ആദ്യമായി പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച മലയാളി ആരായിരുന്നു
 • 349. ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണ്
 • 350. ബോഗി ബിൽ പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ്
 • 351. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയുടെ പേരെന്താണ്
 • 352. കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കണ്ടുപിടുത്തം ഏതാണ്
 • 353. ഹിന്ദ് സ്വരാജ് എന്ന പുസ്തകം ഗാന്ധിജി എഴുതിയത് ഏത് ഭാഷയിലായിരുന്നു
 • 354. " എന്റെ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളം " എന്ന് ഗാന്ധിജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 355. ഗാന്ധിജിയുടെ കൂടെ ദണ്ഡി യാത്രയിൽ എത്ര മലയാളികൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു
 • 356. ഗാന്ധി സ്‌മൃതി സ്മാരകം എവിടെയാണ്
 • 357. ജോർജ് രാജാവും മേരി രാജ്ഞിയും ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 358. അഭിനവ് ഭാരത് എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 359. ജന സംഘം സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു
 • 360. സ്വരാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 361. കൊൽക്കത്ത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരായിരുന്നു
 • 362. ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി ആരായിരുന്നു
 • 363. ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 364. ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ വന്ദ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 365. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റയിൽവേ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 366. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ച നിറമാകുമ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിഷ പദാർത്ഥം ഏതാണ്
 • 367. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാല സൗഹൃദ ജില്ല ഏതാണ്
 • 368. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു "സർ " ബഹുമതി ഉപേക്ഷിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 369. കാർഗിൽ യുദ്ധസമയത്തു (1999 ) ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധമന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 370. ഇന്ത്യ -പാക് യുദ്ധസമയത്തു (1971 )ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധമന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 371. ഇന്ത്യ -പാക് യുദ്ധസമയത്തു (1965 )ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധമന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 372. ഇന്ത്യ - ചൈന യുദ്ധസമയത്തു (1962 )ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധമന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 373. മ്യൂറൽ പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം ഏതാണ്
 • 374. തൃപ്പടി ദാനം നടന്നത് എപ്പോളായിരുന്നു
 • 375. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ദേശീയ ഗാനം ഏതായിരുന്നു
 • 376. തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏക മുസ്ലിം ദിവാൻ ആരായിരുന്നു
 • 377. ചിറവാ സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെട്ടിരിന്ന രാജവംശം ഏതായിരുന്നു
 • 378. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ പഴയ പേരെന്തായിരുന്നു
 • 379. ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ശിൽപി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 380. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ എത്ര പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു
 • 381. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ടാം സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വായിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 382. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ടാം സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു
 • 383. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ആദ്യ പ്രസിഡണ്ട് ആരായിരുന്നു
 • 384. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു
 • 385. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരണ സമയത്തെ ബ്രിട്ടന്റെ ഇന്ത്യ സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു
 • 386. വുമൺ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 387. ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ എന്ന സംഘടന സ്ഥാപകർ ആരൊക്ക
 • 388. ഇന്ത്യൻ ലീഗ് എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 389. ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ചീറ്റുന്ന ചൂട് നീരുറവയുടെ പേരെന്താണ്
 • 390. താഴ്ന്ന താപനില അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 391. വാതകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനത്തിലെ തോത് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 392. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശിഷ്ട താപധാരിതയുള്ള മൂലകം ഏതാണ്
 • 393. കേരള ലിങ്കൺ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരായിരുന്നു
 • 394. യോഗക്ഷേമസഭ സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 395. ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ എന്ന് അയ്യങ്കാളിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 396. വിദ്യാപോഷിണി എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 397. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ വന്ദ്യവയോധിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 398. ശ്രീലങ്കയിലെ മലയാളികൾക്കായി ശ്രീനാരായണഗുരു സ്ഥാപിച്ച സംഘം ഏതാണ്
 • 399. ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ ന്യൂട്ടൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്
 • 400. മഴവില് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന പ്രകാശപ്രതിഭാസം ഏതാണ്
 • 401. ദ്രാവകങ്ങളുടെ തിളനില അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 402. ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 403. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്
 • 404. ആധുനിക റഷ്യയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 405. ദശാംശ സമ്പ്രദായം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് രാജ്യക്കാരായിരുന്നു
 • 406. " കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലെ എന്റെ ജീവിതം " ഇത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്
 • 407. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രതിജ്ഞ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരായിരുന്നു
 • 408. ഇന്ത്യയിലെ സമ്പൂർണ സംസ്‌കൃത ഗ്രാമം ഏതാണ്
 • 409. കാർബൺ മൂലകത്തിന്റെ അർദ്ധായുസ്സ് എത്രയാണ്
 • 410. കാർബൺ ഡേറ്റിങ്നുപയോഗിക്കുന്ന കാർബണിന്റെ ഐസോടോപ്പ് ഏതാണ്
 • 411. ഇന്ത്യയിൽ അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 412. ഒരു മൂലകം മറ്റൊരു മൂലകമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയുടെ പേരെന്താണ്
 • 413. " രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു രാജ്യത്തിൻറെ ജീവശ്വാസമാണ് " എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നു
 • 414. " കാളയെപ്പോലെ പണിയെടുക്കൂ ,സന്യാസിയെപ്പോലെ ജീവിക്കൂ " ഈ വാക്കുകൾ ആരുടേതാണ്
 • 415. മലയാളവും സംസ്കൃതവും ചേർന്ന സാഹിത്യഭാഷയുടെ പേരെന്താണ്
 • 416. മലയാളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യ പുസ്തകം ഏതാണ്
 • 417. മലയാള ലിപി അച്ചടിച്ച ആദ്യ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്
 • 418. മലയാള ലിപി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ശാസനം ഏതാണ്
 • 419. ഇറ്റാലിയൻ ദേശീയതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 420. ജർമനിയുടെ ഉരുക്ക് മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 421. ചൈനയിൽ സാംസ്‌കാരിക വിപ്ലവം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 422. എബ്രഹാം ലിങ്കൺ അമേരിക്കയിൽ അടിമത്തം നിർത്തലാക്കിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 423. അറബികൾ ആദ്യമായി ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 424. ' കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ ' പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 425. ആഫ്രിക്കയിൽ ആദ്യമെത്തിയ യൂറോപ്യന്മാർ ആരായിരുന്നു
 • 426. ' എമിലി ' എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആരായിരുന്നു
 • 427. ജപ്പാൻ പേൾ ഹാർബർ തുറമുഖം ആക്രമിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 428. വെടിമരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് രാജ്യക്കാരായിരുന്നു
 • 429. ' അങ്കിൾ ഹോ ' എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിയറ്റ്നാമീസ് വിപ്ലവകാരി ആര്
 • 430. ശതവത്സരയുദ്ധത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് ഏറ്റുമുട്ടിയ രാജ്യം ഏതായിരുന്നു
 • 431. ചെങ്കിസ് ഖാൻ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 432. സിയോണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലമായി രൂപം കൊണ്ട രാജ്യം ഏതാണ്
 • 433. " സ്വാതന്ത്ര്യം ,സമത്വം ,സാഹോദര്യം " ഈ വാക്കുകൾ ഏത് വിപ്ലവത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു
 • 434. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതങ്ങൾ ഉള്ള രാജ്യം ഏതാണ്
 • 435. ' ബൊളീവിയൻ ഡയറി ' എന്ന പുസ്തകം ആരെഴുതിയതാണ്
 • 436. പുരാതന കാലത്തു അസീറിയ എന്നറിയപ്പെട്ട പ്രദേശം ഇപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്താണ്
 • 437. ഗാരിബാൾഡി ഏകീകരിച്ചത് ഏത് രാജ്യമായിരുന്നു
 • 438. പൊതുപണിമുടക്ക് എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു
 • 439. " രക്തവും കണ്ണീരും വിയർപ്പും കഠിനാധ്വാനവും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ എനിക്കില്ല " ആരുടേതാണ്
 • 440. ഇന്ത്യയിൽ വരുമാന നികുതി നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 441. ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ അംഗമായ ആദ്യ വനിത ആരാണ്
 • 442. കുതിരകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്റെ പേരെന്താണ്
 • 443. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഫുട്‍ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഏതാണ്
 • 444. ഭൂമിയിലെ പ്രായത്തിലെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്
 • 445. ഏറ്റവും അധികം ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ ഉള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ്
 • 446. ദേവനാം പ്രിയദർശി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രാചീന ചക്രവർത്തി ആരായിരുന്നു
 • 447. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങൾ എത്രയാണ്
 • 448. ഗ്രീനിച് സമയം കൃത്യമായി അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 449. ഭൂസർവേ നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 450. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിങ്ങേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വനിത ആരാണ്
 • 451. ആലപ്പുഴ തുറമുഖത്തിന്റെ ശില്പി ആരാണ്
 • 452. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി ഏതാണ്
 • 453. താൻസൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 454. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലവണ തടാകം ഏതാണ്
 • 455. കണ്ണാടിപ്പുഴ ഏത് നടിയുടെ പോഷക നദിയാണ്
 • 456. 1935 ലെ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് പാസാക്കിയ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു
 • 457. സ്‌കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്‌സ് സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷം
 • 458. ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഭൂമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 459. ഡ്യുക്ക് ഓഫ് വെല്ലിങ്‌ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 460. Why Iam a Hindu എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ്
 • 461. ആദ്യ ഒളിമ്പിക്സ് ഹോക്കി ജേതാക്കൾ ഏത് രാജ്യമായിരുന്നു
 • 462. പത്തു സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഏത് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
 • 463. ആധാർ കാർഡ് നേടിയ ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ്
 • 464. ആദ്യ ഫുടബോൾ ലോകകപ്പ് മത്സരം നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ്
 • 465. ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വന്ദ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 466. ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 467. ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രാജ്യം ഏതാണ്
 • 468. വെളുത്ത സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ്
 • 469. കാൻസർ ചികിത്സക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോടോപ്പ് ഏതാണ്
 • 470. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരെന്താണ്
 • 471. കർക്കടകസംക്രമം ( Summer Equinox ) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിവസം ഏതാണ്
 • 472. മഹാവിഷുവം ( Vernal Equinox ) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിവസം ഏതാണ്
 • 473. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം എപ്പോൾ
 • 474. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കാൻ കാരണമായ ഉടമ്പടി ഏതാണ്
 • 475. 1 ബാരൽ എന്നത് എത്ര ലിറ്ററാണ്
 • 476. ആദ്യത്തെ സമാധാന നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് ആരായിരുന്നു
 • 477. നീതിച്ചങ്ങല നടപ്പിലാക്കിയ മുഗൾ രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 478. ഇന്ത്യയുടെ പിതാമഹൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്‌കർത്താവ് ആരാണ്
 • 479. വർദ്ധമാന മഹാവീരൻ ജനിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 480. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 481. മഹാകാവ്യം എഴുതാതെ മഹാകവി പട്ടം നേടിയ മലയാളകവി ആരാണ്
 • 482. സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിൽ അകലം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ദിവസം ഏതാണ്
 • 483. ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 484. ഏത് വർഷമാണ് ബ്രിക്സ് സ്ഥാപിതമായത്
 • 485. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്കു ആസ്ഥാനം പണിയാൻ ഭൂമി സൗജന്യമായി നൽകിയ അമേരിക്കക്കാരൻ ആരായിരുന്നു
 • 486. ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ സുവർണകാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്
 • 487. ' An Unfinished dream ' എന്ന പുസ്തകം ആരുടെ കൃതിയാണ്
 • 488. മനുഷ്യരക്തത്തിന്റെ PH മൂല്യം എത്രയാണ്
 • 489. ' The Second Life ' എന്ന പുസ്തകം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്
 • 490. ശാസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ഏത് വികിരണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
 • 491. ലോക നൃത്തദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 492. പ്രാചീനകാലത്തു സിന്ധുസാഗർ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഏത് സമുദ്രമാണ്
 • 493. ഭാരതരത്നം നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരായിരുന്നു
 • 494. അവസാനത്തെ ഖിൽജിവംശ രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 495. ' ഹിഗ്വിറ്റ ' എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ആരാണ്
 • 496. വാഗൺ ട്രാജഡി നടന്നത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 497. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ലോക സഭാംഗമായ വനിത ആരാണ്
 • 498. ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്റ്റ് പാസാക്കിയ സമയത്തെ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു
 • 499. രാഷ്ട്രകൂട വംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്
 • 500. ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 501. ഇഡ്യയിലെ ആദ്യ പോളിയോ വിമുക്ത ജില്ല ഏതാണ്
 • 502. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ കോട്ട ഏതാണ്
 • 503. കൊച്ചിയിലെ ബോൾഗാട്ടി പാലസ് നിർമിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 504. കുട്ടനാടിന്റെ കഥാകാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരെ
 • 505. ഇന്ത്യയിൽ ഹരിതവിപ്ലവം നടക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 506. കേരളകലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്
 • 507. രക്തബാങ്കിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 508. കോലത്തുനാട് രാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു
 • 509. മദ്രാസ് പട്ടണത്തിന്റെ ശിൽപ്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 510. ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു
 • 511. ആലപ്പുഴയെ കിഴക്കിന്റെ വെനീസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 512. ഇന്ത്യൻ ഫുടബോൾ ടീം ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്തത് ഏത് വർഷം
 • 513. ചൗരി ചൗരാ സംഭവസമയത്തെ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു
 • 514. കേരളത്തിലെ നിലവിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പത്രമായ ദീപിക പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് എപ്പോൾ
 • 515. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് ഏതാണ്
 • 516. ' എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് ' എന്നു തുടങ്ങുന്ന പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗം നടത്തിയത് ആരായിരുന്നു
 • 517. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരെന്താണ്
 • 518. തമിഴ് സാഹിത്യത്തിലെ ഇലിയഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി ഏതാണ്
 • 519. വടക്ക് കിഴക്കിന്റെ കാവൽക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗം ഏതാണ്
 • 520. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ്
 • 521. ആദ്യത്തെ ജെ സി ഡാനിയേൽ പുരസ്‌കാരം നേടിയത് ആരായിരുന്നു
 • 522. പാർലമെന്റിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏക ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 523. അയിത്ത നിർമ്മാർജ്ജനത്തെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏതാണ്
 • 524. ഫോസിലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു
 • 525. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഏതാണ്
 • 526. കേരളത്തിലെ ആദ്യ തുറന്ന ജയിൽ സ്ഥാപിതമായത് ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 527. കേരള യോഗീശ്വരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 528. ആധുനിക കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ ശിൽപ്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 529. ആന്ധ്രഭോജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 530. വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രേരണം പ്രതിഭാസം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 531. ഖേൽരത്ന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരാണ്
 • 532. പണ്ഡിതനായ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലയാളകവി ആര്
 • 533. കണ്വവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 534. വുഡ് ആൽക്കഹോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ്
 • 535. പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സേനയെ നയിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 536. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കമ്പോളനിയന്ത്രണം നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു
 • 537. നായകളെ വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം വിസിലിന്റെ പേരെന്താണ്
 • 538. ദക്ഷിണ ദ്വാരക എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രം ഏതാണ്
 • 539. മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ സമയത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു
 • 540. ആദ്യമായി യൂറിയ കൃത്രിമമായി നിർമിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരായിരുന്നു
 • 541. അനിശ്ചിതത്വ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 542. മനുഷ്യനേത്രത്തിന്റെ ലെൻസ് അതാര്യമാകുന്ന അവസ്ഥയുടെ പേരെന്താണ്
 • 543. കണ്ണിന്റെ ലെൻസിന്റെ ഇലാസ്തികത കുറഞ്ഞുവരുന്ന അവസ്ഥയുടെ പേരെന്താണ്
 • 544. ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ സോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്
 • 545. മനുഷ്യന്റെ ത്വക്കിന്‌ നിറം നൽകുന്ന വസ്തു ഏതാണ്
 • 546. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ പേശികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്
 • 547. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയ്ക്ക് ആ പേര് നിർദേശിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 548. ലോകത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ കംപ്യുട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ആരാണ്
 • 549. ഇന്ത്യയിലെ നെയ്ത്തുപട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്
 • 550. മലയാളത്തിലെ ദാർശനിക കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 551. പരമവീരചക്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരാണ്
 • 552. ജയ്‌പൂർ കാലുകളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 553. സുപ്രീം കോടതിയുടെ പിൻ കോഡ് എത്രയാണ്
 • 554. ലോകത്തിലാദ്യമായി ജി എസ് ടി നടപ്പിൽ വരുത്തിയ രാജ്യം ഏതാണ്
 • 555. കുസുമപുരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലം ഏതാണ്
 • 556. ഇന്ത്യയിൽ അടിമത്തം നിയമവിരുദ്ധമാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു
 • 557. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജഡ്ജിമാർ ഉള്ള ഹൈക്കോടതി ഏതാണ്
 • 558. വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാസപദാർത്ഥം ഏതാണ്
 • 559. പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നും ബോംബെ ദ്വീപ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്വന്തമാക്കിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 560. ഗുജറാത്ത് വിദ്യാപീഠം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 561. ബക്സർ യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 562. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഗുരു ആരായിരുന്നു
 • 563. പഴശ്ശി കലാപം അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സബ് കളക്ടർ ആരായിരുന്നു
 • 564. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വോട്ടിങ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 565. കേരളത്തിൽ ജില്ലകളുടെ എണ്ണം 14 ആയത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 566. കേരളത്തിൽ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യ വനിത ആര്
 • 567. ഈഡിപ്പസ് രാജാവ് എന്ന ഗ്രീക്ക് നാടകം എഴുതിയത് ആരാണ്
 • 568. രണ്ടു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഏതാണ്
 • 569. ലോകത്താദ്യമായി തൊഴിലാളി സംഘടനകളെ അംഗീകരിച്ച രാജ്യം ഏതാണ്
 • 570. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സൂററ്റിൽ വ്യാപാരം തുടങ്ങാൻ അനുമതി കൊടുത്ത മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആരായിരുന്നു
 • 571. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 572. കൃഷ്ണനാട്ടം എന്ന കലാരൂപം ആവിഷ്കരിച്ച രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 573. ശ്രീബുദ്ധൻ നിർവാണം പ്രാപിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാണ്
 • 574. ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗ് രൂപീകരിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 575. നോബൽ സമ്മാനം നിരസിച്ച ഏക സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ്
 • 576. ദേശീയ മാതൃസുരക്ഷാദിനം ഏത് ദിവസമാണ്
 • 577. ഖേൽ രത്ന പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ്
 • 578. പഹാരി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളാണ്
 • 579. ' കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി ' എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര്
 • 580. പ്രസിദ്ധമായ പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് ഏത് കായലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 581. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അയൽരാജ്യം ഏതാണ്
 • 582. ലോക തണ്ണീർത്തടദിനം ആയി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 583. സിയാച്ചിൻ മഞ്ഞുമലകളിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 584. സയ്യിദ് വംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 585. കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ചത് ആരുടെ ഭരണകാലത്തായിരുന്നു
 • 586. മാർക്കോ പോളോ കേരളം സന്ദർശിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 587. ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്നത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ്
 • 588. ദേശീയ അടിയന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏതാണ്
 • 589. സാധുജന പരിപാലന സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു
 • 590. ഭാരതീയ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ ആദ്യ പേരെന്തായിരുന്നു
 • 591. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 592. ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന സമയത്തെ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു
 • 593. ഐ സി എസ് പരീക്ഷ പാസായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരായിരുന്നു
 • 594. സ്വരാജ് പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 595. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏതാണ്
 • 596. നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 597. ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 598. ബജറ്റ് സംവിധാനം ആവിഷ്കരിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു
 • 599. ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 600. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാങ്ക് ഏതാണ്
 • 601. ടിഷ്യു കൾചാരിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 602. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 603. ജർമനിയിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് പേരിലായിരുന്നു
 • 604. പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം ഏതാണ്
 • 605. ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെടി ഏതാണ്
 • 606. ബാങ്കിങ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 607. ഇന്ത്യയിൽ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആയ ആദ്യ വനിത ആരായിരുന്നു
 • 608. വത്തിക്കാനിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏതാണ്
 • 609. ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത കമ്മീഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
 • 610. പ്രസംഗകലയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 611. റേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 612. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല ഏതാണ്
 • 613. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ ഏതാണ്
 • 614. ഇന്ത്യയിലെ സാമ്രാജ്യശിൽപ്പികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജവംശം ഏതാണ്
 • 615. പുരാതന കാലത്തു ചേരളം ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം ഏത്
 • 616. ഗുപ്തകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരായിരുന്നു
 • 617. അമേരിക്കയിൽ അടിമത്തം നിർത്തലാക്കിയ പ്രസിഡണ്ട് ആരായിരുന്നു
 • 618. ചൈനയിലെ പ്രാചീന മതമായ താവോയിസത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു
 • 619. ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെയായിരുന്നു
 • 620. ഗാന്ധിജി അവതാരിപ്പിച്ച അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു
 • 621. ശക്തിയുള്ള കാന്തം നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം ഏതാണ്
 • 622. ചെമ്പ് പത്രങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ക്ലാവിന്റെ രാസനാമം എന്താണ്
 • 623. എക്സ് റേ കിരണം കടന്നുപോകാത്ത ലോഹം ഏതാണ്
 • 624. ശബ്ദ തീവ്രത നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള യുണിറ്റ് ഏതാണ്
 • 625. പിച്ച് ബ്ലെൻഡ് എന്നത് ഏത് മൂലകത്തിന്റെ അയിരാണ്
 • 626. ഹരിതവിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു
 • 627. ലിറ്റിൽ കോർപ്പറൽ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരായിരുന്നു
 • 628. യഹൂദരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്
 • 629. തുഗ്ലക് വംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 630. വിക്രമശില സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 631. ചോളവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 632. നളന്ദ സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 633. ചാലൂക്യവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 634. രണ്ടാം തറൈൻ യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 635. ഒന്നാം തറൈൻ യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 636. അലഹബാദ് ശാസനം രചിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 637. ഉപനിഷത്തുകൾ ഏത് ഭാഷയിലാണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്
 • 638. ശിലായുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആദ്യമായി ഇണക്കി വളർത്തിയ മൃഗം ഏതായിരുന്നു
 • 639. സിന്ധു നദീതടസംസ്കാരകാലത്തെ പ്രധാന തുറമുഖം ഏതായിരുന്നു
 • 640. കേരള സ്‌കോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ്
 • 641. പ്രകൃതി ഗായകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കവി ആരാണ്
 • 642. സഞ്ചാരസാഹിത്യകാരൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മലയാള എഴുത്തുകാരൻ ആരാണ്
 • 643. രാമചരിതം പാട്ടുകൃതി രചിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 644. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ പാട്ടുകൃതി ഏതാണ്
 • 645. പ്രകൃതിദത്തമായ റബ്ബറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ്
 • 646. റഫ്രിജറേറ്ററുകളിൽ താപനില നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ്
 • 647. ലോഗരിതം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 648. പെൻഡുലം ക്ളോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 649. യുറാനസ് ഗ്രഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 650. ഇന്ത്യ ആദ്യ ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 651. തേനിന്റെ ശുദ്ധത പരിശോധിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാണ്
 • 652. വീൽസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രോഗമാണ്
 • 653. മന്ത് രോഗം പരത്തുന്നത് ഏത് ഇനം കൊതുകുകളാണ്
 • 654. മലമ്പനി രോഗം പരത്തുന്നത് ഏത് ഇനം കൊതുകുകളാണ്
 • 655. ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്നത് ഏത് ഇനം കൊതുകുകളാണ് ഈഡിസ്
 • 656. കുടിവെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ്
 • 657. പെൻസിൽ ലെഡ് നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബൺ രൂപം ഏതാണ്
 • 658. കണ്ണിന്റെ കോർണിയ മാറ്റി വെക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പേരെന്താണ്
 • 659. കണ്ണിനുള്ളിൽ അസാധാരണ മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു
 • 660. ചെർണോബിൽ ആണവ ദുരന്തം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 661. ഹോമിയോ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 662. അമിത മദ്യപാനാസക്തിക്കു പറയുന്ന പേരെന്താണ്
 • 663. ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 664. മർദ്ദത്തിന്റെ യുണിറ്റ് ഏതാണ്
 • 665. ഇൻഫ്രാ റെഡ് കിരണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 666. ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ശേഷി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 667. ഭാവിയുടെ ഇന്ധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ്
 • 668. ആണവദുരന്തം ഉണ്ടായാൽ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ നൽകുന്ന ഗുളിക ഏതാണ്
 • 669. കൊഴുപ്പുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ്
 • 670. ഇടിമിന്നലിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെന്നു കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ്
 • 671. ഇൻസുലിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ്
 • 672. പയ്യോളി എക്സ്പ്രസ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ കായിക താരം ആര്
 • 673. ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യമായി ഹോക്കി ഒളിമ്പിക്സ് സ്വർണം ലഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 674. നോക്ക് ഔട്ട് എന്ന പദം ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
 • 675. സ്പോർട്സിലെ ഓസ്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവാർഡ് ഏതാണ്
 • 676. സ്പെയിനിന്റെ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഏതാണ്
 • 677. നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളം കളി നടക്കുന്നത് ഏത് കായലിലാണ്
 • 678. വിറ്റാമിനുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 679. ഹിപ്‌നോട്ടൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ്
 • 680. മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും എന്റെ ജന്മനാടാണ് എന്നത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ്
 • 681. ഗൺ കോട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ്
 • 682. തൈറോക്സിൻ ഹോർമോൺ അളവ് കുറയുന്നത് കാരണം മുതിർന്ന ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ്
 • 683. സ്വർണം ലയിക്കുന്ന ലായനി ഏതാണ്
 • 684. മനുഷ്യനിലെ അടിയന്തിര ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ്
 • 685. തൈറോക്സിൻ ഹോർമോൺ അളവ് കുറയുന്നത് കാരണം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ്
 • 686. ന്യുട്രോണുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 687. ഹോൺ സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ്
 • 688. ഇലക്ട്രോണുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 689. ഇന്ത്യൻ സാറ്റലൈറ്റ് കൺട്രോളിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്
 • 690. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ദൂരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യുണിറ്റ് ഏതാണ്
 • 691. ഒരു ഹോഴ്സ് പവർ എന്നത് എത്ര വാട്ട്സ് ആണ്
 • 692. ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്
 • 693. ലെൻസിന്റെ പവർ അളക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന യുണിറ്റ് ഏതാണ്
 • 694. ഓസ്കാർ പുരസ്‌കാരം ഏത് ലോഹത്തിലാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്
 • 695. കാലാവസ്ഥയുടെ മണ്ഡലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷപാളി ഏതാണ്
 • 696. ഹാലിയുടെ വാൽ നക്ഷത്രം എത്ര വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് പ്രത്യക്ഷേപ്പെടുന്നത്
 • 697. ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് അന്തരീക്ഷ പാളിയിലാണ്
 • 698. ആദ്യ വനിതാ ബഹിരാകാശ വിനോദ സഞ്ചാരി ആര്
 • 699. ഇന്ത്യൻ ഫുടബോളിന്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്
 • 700. ചൈനാ മാൻ എന്ന പദം ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
 • 701. കോമൺവെൽത് ഗെയിംസ് തുടങ്ങിയത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 702. എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ മലയാളി ആരായിരുന്നു
 • 703. ഡോങ്കി ഡ്രോപ്പ് എന്ന പദം ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
 • 704. ഹോക്കി മാന്ത്രികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ കായിക താരം ആരാണ്
 • 705. ജപ്പാനിലെ ദേശീയ കായിക ഇനം ഏതാണ്
 • 706. ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ജേതാക്കളായത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 707. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുടബോൾ സംഘടന ഫിഫയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്
 • 708. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ്
 • 709. അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഏതാണ്
 • 710. ഇന്ത്യ എത്ര തവണ ഒളിമ്പിക്സ് ഹോക്കി സ്വർണം നേടിയിട്ടുണ്ട്
 • 711. ലോക ജലദിനം ആയി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 712. നൈട്രജൻ വാതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 713. വിമാനങ്ങളുടെയും മിസൈലുകളുടെയും വേഗത രേഖപ്പെടുത്തുന്ന യുണിറ്റ് ഏതാണ്
 • 714. യുറേനിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 715. റേഡിയം, പൊളോണിയം എന്നിവ ആദ്യമായി വേർതിരിച്ചെടുത്തത് ആരാണ്
 • 716. ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 717. രാമാനുജൻ സംഖ്യ എത്രയാണ്
 • 718. ആദ്യമായി നിർമിക്കപ്പെട്ട കൃത്രിമ റബ്ബർ ഏതാണ്
 • 719. ആദ്യമായി നിർമിക്കപ്പെട്ട കൃത്രിമ മൂലകം ഏതാണ്
 • 720. ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ്
 • 721. ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 722. ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചിന്റെ നീളം എത്രയാണ്
 • 723. ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഫുടബോൾ കിരീടം നേടിയ രാജ്യം ഏത്
 • 724. ആദ്യത്തെ സന്തോഷ് ട്രോഫി ജേതാക്കൾ ആരായിരുന്നു
 • 725. കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൽസ്യം ഏതാണ്
 • 726. മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ പ്രകാശത്തിനു കാരണമായ വസ്തു ഏതാണ്
 • 727. ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ലോഹം ഏതാണ്
 • 728. ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ്
 • 729. ഫിലമെന്റ് ലാംപ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 730. ശുദ്ധമായ സ്വർണം എത്ര കാരറ്റ് ആണ്
 • 731. ആദ്യത്തെ റയിൽവേ എൻജിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 732. ന്യൂക്ലിയർ സയൻസിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 733. ഡൈനാമോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 734. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഏഴു നിറങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 735. ചലനനിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ്
 • 736. കേരളത്തിലെ പക്ഷിഗ്രാമം ഏതാണ്
 • 737. ലോക നെല്ല് ഗവേഷണകേന്ദ്രം എവിടെയാണ്
 • 738. പോളിയോ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 739. എയ്ഡ്സ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാണ്
 • 740. ഗ്രിഡ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാണ്
 • 741. എച് ഐ വി തിരിച്ചറിയാൻ പ്രാഥമിക പരിശോധനയുടെ പേരെന്ത്
 • 742. ഇന്ത്യയിൽ ഹരിതവിപ്ലവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളഞ്ഞ ധാന്യം ഏതാണ്
 • 743. അണലിയുടെ വിഷം മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്
 • 744. ക്രിസ്മസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാണ്
 • 745. തലച്ചോറിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയുടെ പേരെന്താണ്
 • 746. മനുഷ്യനിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതാണ്
 • 747. പച്ചക്കറികളിൽ ഒന്നിൽ നിന്നും തന്നെ ലഭിക്കാത്ത വിറ്റാമിൻ ഏതാണ്
 • 748. രക്തത്തിലെ സാധാരണ ഗ്ളൂക്കോസ് അളവ് എത്രയാണ്
 • 749. മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ രക്തസമ്മർദം എത്രയാണ്
 • 750. ചൂടാക്കിയാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതാണ്
 • 751. ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം ഏതാണ്
 • 752. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ആകെ അസ്ഥികൾ എത്രയാണ്
 • 753. ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 754. വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 755. ദ്രാവകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്
 • 756. ഏറ്റവും ലഘുവായ ആൽക്കഹോൾ ഏതാണ്
 • 757. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ഏതാണ്
 • 758. കരളിലെ കോശങ്ങൾ നശിക്കുന്ന അവസ്ഥയുടെ പേരെന്താണ്
 • 759. ജന്തുകോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 760. സസ്യകോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 761. മിന്റോ നെറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കളി ഏതാണ്
 • 762. പുണെ ഗെയിംസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കളി ഏതാണ്
 • 763. പിങ് പോങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കളി ഏതാണ്
 • 764. വോളിബോൾ കളിയിൽ എത്ര കളിക്കാർ ഉണ്ടാകും
 • 765. പുരുഷ ബാസ്‌ക്കറ്റ് ബോൾ കളിയിൽ എത്ര കളിക്കാർ ഉണ്ടാകും
 • 766. വനിതാ ബാസ്‌ക്കറ്റ് ബോൾ കളിയിൽ എത്ര കളിക്കാർ ഉണ്ടാകും
 • 767. ഒളിമ്പിക്സ് മ്യുസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ
 • 768. ആദ്യത്തെ വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നത് എപ്പോൾ
 • 769. ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷൻ രൂപവൽക്കരിച്ചത് ഏത് വർഷം
 • 770. ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സ് ഹോക്കി സ്വർണം നേടിയത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 771. പറക്കും സിഖ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓട്ടക്കാരൻ ആരാണ്
 • 772. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ നേടിയത് ആരായിരുന്നു
 • 773. ഒളിമ്പിക്സ് ചിഹ്നത്തിലെ പച്ച വളയം ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
 • 774. ഒളിമ്പിക്സ് ചിഹ്നത്തിലെ ചുവപ്പ് വളയം ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
 • 775. ഒളിമ്പിക്സ് ചിഹ്നത്തിലെ കറുപ്പ് വളയം ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
 • 776. ഒളിമ്പിക്സ് ചിഹ്നത്തിലെ നീല വളയം ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
 • 777. ഒളിമ്പിക്സ് ചിഹ്നത്തിലെ മഞ്ഞ വളയം ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
 • 778. ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളി വനിത ആരായിരുന്നു
 • 779. വനിതകൾ ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത ഒളിമ്പിക്സ് ഏതാണ്
 • 780. ആധുനിക ഒളിമ്പിക്സിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 781. കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്
 • 782. കേരള ഇബ്‌സൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 783. ശാന്തിനികേതൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്
 • 784. മലബാർ മാനുവൽ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ്
 • 785. വൈഷ്ണവജനതോ എന്ന കവിത രചിച്ചത് ആരാണ്
 • 786. തമിഴ് കവിതയിലെ ഒഡീസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി ഏതാണ്
 • 787. ലോകത്തിലെ ആദ്യ ശബ്ദ സിനിമ ഏതാണ്
 • 788. പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ്
 • 789. പ്രകാശവേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശൂന്യതയിലാണെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 790. ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര്
 • 791. ഡി ഡി റ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 792. ഇ സി ജി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 793. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ചെമ്പ് അമിതമായി അടിഞ്ഞു കൂടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ്
 • 794. രാസസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ്
 • 795. ഭാവിയുടെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ്
 • 796. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ലോഹം ഏതാണ്
 • 797. മഴവിൽ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ്
 • 798. മനുഷ്യരക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ്
 • 799. വിറ്റാമിൻ ബി 12 ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ്
 • 800. കേരളത്തിൽ നിന്നും ആദ്യമായി സരസ്വതി സമ്മാനം നേടിയത് ആരായിരുന്നു
 • 801. ത്യാഗരാജ സംഗീതോത്സവം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 802. ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 803. താൻസെൻ സംഗീതോത്സവം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 804. ബൈബിൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കു വിവർത്തനം ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു
 • 805. ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിലേക്ക് തർജമ ചെയ്തത് ആര്
 • 806. കർമയോഗി എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 807. സിയുകി എന്ന യാത്രാവിവരണ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് ആരായിരുന്നു
 • 808. ബംഗദർശന മാസികയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു
 • 809. നവോതഥാനത്തിന്റെ പ്രഭാത നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 810. ഇന്ത്യയിൽ സതി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു
 • 811. ജസിയ നികുതി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആരായിരുന്നു
 • 812. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വിദേശി ആരായിരുന്നു
 • 813. ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളത്തിലെത്തിയത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 814. കലിംഗ യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 815. ഇന്ത്യയുടെ ബിസ്മാർക് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരെയായിരുന്നു
 • 816. ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജി സത്യാഗ്രഹത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു
 • 817. സി ആർ പി എഫ് നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 818. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിയമനിർമാണം ആരംഭിച്ച നാട്ടുരാജ്യം ഏതായിരുന്നു
 • 819. മലേഷ്യ ,ഇൻഡോനേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കിയ ചോളരാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 820. ആന്ധ്രാകേസരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 821. 1959 ൽ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി രുപീകരിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 822. തമിഴ് നാട്ടിൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് എവിടെയായിരുന്നു
 • 823. ബോംബെ ക്രോണിക്കിൾ എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 824. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ പരാജയം സമ്മതിച്ച ആദ്യ രാജ്യം ഏതായിരുന്നു
 • 825. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അശോകൻ എന്നറിയപെട്ടത് ആരായിരുന്നു
 • 826. സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 827. തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 828. കൊച്ചി രാജ്യത്തിലെ ഏക വനിതാ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു
 • 829. ഗാന്ധിജി നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 830. ദക്ഷിണ നളന്ദ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാചീന കേരളത്തിലെ വിദ്യാകേന്ദ്രം ഏതായിരുന്നു
 • 831. ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 832. ധർമ്മരാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 833. ടെന്നീസ് കോർട്ട് യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 834. യൂറോപ്പുകാരനായ ആദ്യ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരായിരുന്നു
 • 835. ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരായിരുന്നു
 • 836. ഏഷ്യക്കാരനായ ആദ്യ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരായിരുന്നു
 • 837. തെലുങ്കു ദേശം പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 838. ആദ്യമായി കാർട്ടൂണുകൾ ആരംഭിച്ച രാജ്യം ഏതാണ്
 • 839. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലം ഏതാണ്
 • 840. ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആരാണ്
 • 841. ന്യായവാദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 842. പ്രസിദ്ധമായ ഗായത്രീമന്ത്രം ഏത് വേദത്തിലാണ്
 • 843. പ്ലേറ്റോ സ്ഥാപിച്ച സർവകലാശാലയുടെ പേരെന്താണ്
 • 844. രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിനെ ഗുരുദേവ് എന്ന് വിളിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 845. ഏത് നൃത്തരൂപമാണ് ചലിക്കുന്ന കാവ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
 • 846. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരായിരുന്നു
 • 847. കൃഷ്ണനാട്ടത്തിനു രൂപം നൽകിയത് ആരായിരുന്നു
 • 848. രാത്രി മഴ എന്ന കവിത എഴുതിയത് ആരാണ്
 • 849. തേങ്ങാ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സസ്യഹോർമോൺ ഏതാണ്
 • 850. മണ്ണിലെ നൈട്രജൻ സ്ഥിരീകരണ ബാക്ടീരിയ ഏതാണ്
 • 851. സ്വയാർജിത സ്വഭാവങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യപ്രേഷണ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 852. ജീവിക്കുന്ന ഫോസിലുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൽസ്യം ഏതാണ്
 • 853. ഏത് മുഗൾ രാജാവിന്റെ സദസ്സിലെ പ്രധാനകവിയായിരുന്നു അമീർ ഖുസ്രു
 • 854. ശ്രീലങ്കയിൽ ബുദ്ധമത പ്രചാരണം നടത്തിയ അശോകചക്രവർത്തിയുടെ മകൾ ആരായിരുന്നു
 • 855. അക്ബറുടെ കൊട്ടാരം വിദൂഷകനായിരുന്ന ബീർബലിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്തായിരുന്നു
 • 856. രംതാണു പാണ്ഡെ ഏത് പേരിലാണ് പ്രശസ്തനായത്
 • 857. ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 858. പ്രസിദ്ധമായ മാഗ്നാ കാർട്ട ഒപ്പുവെച്ചത് എവിടെ വെച്ചാണ്
 • 859. ദീനബന്ധു എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ടത് ആരായിരുന്നു
 • 860. ദേശബന്ധു എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായത് ആരായിരുന്നു
 • 861. മാഗ്സസേ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരായിരുന്നു
 • 862. ലോക സുന്ദരി പട്ടം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി ആരായിരുന്നു
 • 863. അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരായിരുന്നു
 • 864. ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ നിഴൽ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആരായിരുന്നു
 • 865. രണ്ടാം അലക്‌സാണ്ടർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 866. പെരിയോർ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായ വ്യക്തി ആരായിരുന്നു
 • 867. രണ്ടാം അശോകൻ എന്നറിയപ്പെട്ട രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 868. കേരള മാർക്സ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരായിരുന്നു
 • 869. പകുതി ലെനിൻ ,പകുതി ഗാന്ധി എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടത് ആരെയായിരുന്നു
 • 870. Daughter of the East എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ്
 • 871. നിർദേശക തത്വങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എടുത്തിട്ടുള്ളത്
 • 872. കേരളത്തെക്കുറിച്ചു പരാമർശമുള്ള കാളിദാസന്റെ കൃതി ഏതാണ്
 • 873. ചെറുശ്ശേരി ഏത് രാജാവിന്റെ സദസ്യനായിരുന്നു
 • 874. ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹം കൈവച്ചിരുന്ന കേരളത്തിലെ രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 875. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ആരായിരുന്നു
 • 876. ഏഷ്യയുടെ പ്രകാശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്
 • 877. കൗടില്യൻ ,ചാണക്യൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആര്
 • 878. ശ്രീബുദ്ധനെ ഏഷ്യയുടെ പ്രകാശം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ്
 • 879. ' The Downing Street Years ' എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ്
 • 880. ' ഗോൾ ' എന്നത് ഏത് ഇന്ത്യൻ കായികതാരത്തിന്റെ ആത്മകഥയാണ്
 • 881. ഇന്ത്യയിൽ വനമഹോത്സവത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 882. പിയാത്ത എന്ന ശിൽപം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്
 • 883. ഭാരത് അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി നടൻ ആരാണ്
 • 884. ഗുപ്ത വർഷം തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോളാണ്
 • 885. സ്വപ്നവാസവദത്തം രചിച്ചത് ആരാണ്
 • 886. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ദ്രാവിഡ ഭാഷ ഏതാണ്
 • 887. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോവൽ ഏതാണ്
 • 888. ഗിർ ദേശീയോദ്യാനം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 889. ഒരേ അളവിൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചു ഭൂപടത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന രേഖയുടെ പേരെന്താണ്
 • 890. കർണാടക സംഗീതത്തിൽ മഴയുടെ രാഗം ഏതാണ്
 • 891. ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൽ മഴയുടെ രാഗം ഏതാണ്
 • 892. മഴവില്ലുകളുടെ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത്
 • 893. ഇന്ത്യൻ ഹെറോഡോട്ടസ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 894. ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച ആദ്യ വിദേശി ആരായിരുന്നു
 • 895. പാണ്ഡ്യരാജവംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു
 • 896. ഇന്ത്യൻ മാക്യവെല്ലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 897. ആദിവേദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വേദം ഏതാണ്
 • 898. ആദ്യ കേരള നിയമസഭയിലെ എം എൽ എ മാരുടെ എണ്ണം എത്രയായിരുന്നു
 • 899. സംഗീതരത്നാകരം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാരാണ്
 • 900. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരണത്തിലിരുന്ന മുഗൾ രാജവംശമേതാണ്
 • 901. കാദംബരി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 902. ' വന്ദേമാതരം ' എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 903. അലക്‌സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഗുരു ആരായിരുന്നു
 • 904. ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരായിരുന്നു
 • 905. ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധം അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷൻ ഏതായിരുന്നു
 • 906. ഗദ്യ രൂപത്തിലുള്ള വേദം ഏതാണ്
 • 907. വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്
 • 908. നാദിർഷ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 909. ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 910. ദേവിചന്ദ്ര ഗുപ്തം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 911. ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ചാർട്ടറിൽ ഒപ്പു വെച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 912. ഫിലിപ്പൈന്സിന്റെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപ് ഏതാണ്
 • 913. മർമഗോവ തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 914. ഭൂമി സൂര്യനോട് അടുത്തുവരുന്ന ദിവസം ഏതാണ്
 • 915. മ്യുറിയാറ്റിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ്
 • 916. അറ്റോമിക നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ്
 • 917. എൽ പി ജി സിലിണ്ടറുകളിൽ ചോർച്ച മനസിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ്
 • 918. കൽക്കരി ഖനികളിൽ സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാതകം ഏതാണ്
 • 919. വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ നോവൽ ഏതാണ്
 • 920. എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം ആദ്യമായി നേടിയതാരാണ്
 • 921. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചരിത്ര നോവൽ ഏതാണ്
 • 922. ബൈബിൾ പൂർണമായും മലയാളത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി വിവർത്തനം ചെയ്തത് ആരാണ്
 • 923. നാട്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 924. ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ വൈസ്രോയി ആരായിയുന്നു
 • 925. സമ്പൂർണ വിപ്ലവം എന്നത് ആരുടെ ആശയമായിരുന്നു
 • 926. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 927. ഗാന്ധി വധക്കേസിന്റെ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ച ജഡ്ജി ആരായിരുന്നു
 • 928. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെകുറിച്ചു പറയുന്ന ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പ് ഏതാണ്
 • 929. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മനസാക്ഷി എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതിനെയാണ്
 • 930. താജ് മഹൽ പണിത ശിൽപ്പി ആരായിരുന്നു
 • 931. അക്ബർ സ്ഥാപിച്ച പുതിയ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു
 • 932. ഔരംഗസീബിന്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 933. അക്ബർ സ്ഥാപിച്ച മതം ഏതായിരുന്നു
 • 934. തൃശൂർ പൂരം ആരംഭിച്ചത് ആരുടെ ഭരണകാലത്തായിരുന്നു
 • 935. ഏത് രാജവംശത്തിന്റെ കാലത്താണ് മഹാഭാരതം രചിക്കപ്പെട്ടതായി കരുതപ്പെടുന്നത്
 • 936. ഗുരു നാനാക്ക് ജനിച്ചത് എവിടെയായിരുന്നു
 • 937. കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി ആരായിരുന്നു
 • 938. ഡൽഹി ഭരിച്ച ആദ്യ വനിതാ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു
 • 939. ഏത് വർഷമാണ് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്
 • 940. സത്യമേവ ജയതേ എന്നത് ഏത് ഉപനിഷത്തിലെ വാക്കുകളാണ്
 • 941. വിശിഷ്ടദ്വൈത ദർശനം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 942. ശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രധാന ശിഷ്യൻ ആരായിരുന്നു
 • 943. ചാർവാക ദർശനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 944. ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 945. ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 946. ഇന്ത്യയുടെ തത്ത എന്നത് ആരുടെ വിശേഷണമാണ്
 • 947. ഇന്ത്യൻ സാംസ്‌കാരിക മേഖലയിലെ സാർ ചക്രവർത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്
 • 948. ഉറുദു സാഹിത്യത്തിൻറെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 949. ഭാരത രത്നവും പ്രത്യേക ഓസ്കാറും നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ്
 • 950. ഋഗ്വേദത്തിൽ ആകെ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്
 • 951. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് മനുഷ്യമനസിലാണ് എന്ന വാക്യം ഉള്ളത് ഏത് വേദത്തിലാണ്
 • 952. ന്യായ വാദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 953. യോഗ ദർശനം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 954. സംഖ്യാ ദർശനം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 955. ലോക സാക്ഷരതാ ദിനം ഏത് ദിവസമാണ്
 • 956. ' റോബിൻസൺ ക്രൂസോ ' എന്ന കൃതി എഴുതിയതാരാണ്
 • 957. ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയ അവസാനത്തെ നാടകം ഏതാണ്
 • 958. ലോക മാതൃഭാഷ ദിനം ഏത് ദിവസമാണ്
 • 959. പ്ളേറ്റോ ആരുടെ ശിഷ്യൻ ആയിരുന്നു
 • 960. ഉട്ടോപ്യ എന്ന ആദർശ സങ്കൽപ്പരാഷ്ട്രം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്
 • 961. പ്രശസ്തമായ ഗായത്രീമന്ത്രം ഏത് വേദത്തിലാണ്
 • 962. അക്ബർ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ്
 • 963. ജഹാൻഗീറിന്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ
 • 964. മയൂര സിംഹാസനം നിർമിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 965. മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സുവർണകാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ ഭരണകാലമാണ്
 • 966. നീതിചങ്ങല നടപ്പിലാക്കിയത് ഏത് മുഗൾ രാജാവായിരുന്നു
 • 967. പഞ്ചതന്ത്രം കഥകളുടെ രചയിതാവ് ആരാണ്
 • 968. വള്ളത്തോൾ പുരസ്‌കാരം ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്
 • 969. ആദ്യ ഓടക്കുഴൽ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്
 • 970. പ്രശസ്ത കവിയായ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്‌കാരം ഏതാണ്
 • 971. നളചരിതം ആട്ടക്കഥയുടെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 972. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ യാത്രാവിവരണ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്
 • 973. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ മഹാകാവ്യം ഏതാണ്
 • 974. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചെറുകഥ ഏതാണ്
 • 975. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ലക്ഷണമൊത്ത നോവൽ ഏതാണ്
 • 976. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നോവൽ ഏതാണ്
 • 977. ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന സസ്യം ഏതാണ്
 • 978. മുഗൾ രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 979. ഒന്നാം പാനിപ്പത് യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 980. ഷാജഹാനെ തടങ്കലിൽ അടച്ച മകൻ ആരായിരുന്നു
 • 981. നിരക്ഷരനായ മുഗൾ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്
 • 982. പ്രസിദ്ധമായ ഡക്കാൻ നയം നടപ്പാക്കിയ മുഗൾ രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 983. പുരാനാകില നിർമിച്ചത് ഏത് മുഗൾ രാജാവായിരുന്നു
 • 984. ബുലന്ദ് ദർവാസാ പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 985. അവസാനത്തെ മുഗൾ രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 986. പൂർണമായും മലയാളത്തിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പുസ്തകം ഏതാണ്
 • 987. ഋഗ്വേദം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപെടുത്തിയ ജർമൻ ചരിത്രപണ്ഡിതൻ ആരാണ്
 • 988. മലയാളം ലിപി അച്ചടിച്ച ആദ്യ പുസ്തകം ഏതാണ്
 • 989. ബൈബിൾ ആദ്യമായി പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭാഷ ഏതാണ്
 • 990. സരസ്വതി സമ്മാൻ നൽകുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ്
 • 991. തമിഴിന്റെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുസ്തകം ഏതാണ്
 • 992. മറാത്താ കേസരി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരെ
 • 993. ബഹിഷ്‌കൃത ഭാരത് എന്ന പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു
 • 994. അഖിലേന്ത്യ ഖാദി ബോർഡ് രൂപീകൃതമായത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 995. ' ദില്ലി ചലോ ' ജയ് ഹിന്ദ് ' എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിയത് ആരായിരുന്നു
 • 996. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി രൂപ ഉപയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ആരായിരുന്നു
 • 997. സിഖ് ഗുരുവായ ഗുരു തേജ് ബഹദൂറിനെ വധിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആരായിരുന്നു
 • 998. ബാബറുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്താണ്
 • 999. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പീരങ്കിപ്പട ഉപയോഗിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1000. അക്ബറിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ഏതാണ്
 • 1001. ബൈബിൾ രചിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് ഭാഷയിലാണ്
 • 1002. ലോകത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട വേദഗ്രന്ഥം ഏതാണ്
 • 1003. ആകെ എത്ര ഉപനിഷത്തുക്കൾ ഉണ്ട്
 • 1004. ആകെ എത്ര പുരാണങ്ങൾ ഉണ്ട്
 • 1005. ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലി മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ്
 • 1006. ഉപനിഷത്തുകൾ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് ആര്
 • 1007. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എപ്പോൾ
 • 1008. ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി മുഴക്കിയത് ആരായിരുന്നു
 • 1009. 1893 ലെ ചിക്കാഗോ സർവമതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരായിരുന്നു
 • 1010. ഗദ്ദർ പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1011. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്തെ കരിനിയമം എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടത് ഏതാണ്
 • 1012. മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്
 • 1013. കാളിദാസന്റെ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം മലയാളത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി വിവർത്തനം ചെയ്തത് ആരാണ്
 • 1014. ഭഗവത്ഗീത ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ്
 • 1015. അർത്ഥശാസ്ത്രം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ്
 • 1016. ഗീതാഗോവിന്ദം എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ആരാണ്
 • 1017. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന്റെ നായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1018. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പത്രം ഏതായിരുന്നു
 • 1019. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാഗ്നാ കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്
 • 1020. മിന്റോ - മോർലി നിയമം പാസാക്കിയത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1021. ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1022. കൊൽക്കത്ത നഗരം സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1023. ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1024. ഇന്ത്യയിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്
 • 1025. My Presidential Years എന്ന ആത്മകഥ എഴുതിയത് ആരാണ്
 • 1026. ഇന്ത്യയിലെ പ്ളേഗ് രോഗ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ സ്‌മാരകം ഏതാണ്
 • 1027. വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചു പരാമർശിക്കുന്ന വേദം ഏതാണ്
 • 1028. ശിലാദിത്യൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജാവ് ആരായിരുന്നു
 • 1029. ലോകപുസ്തകദിനം ഏത് ദിവസമാണ്
 • 1030. ആദ്യമായി രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട സിനിമാനടി ആരായിരുന്നു
 • 1031. അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ സദസ്സിലെ സംഗീതജ്ഞൻ ആരായിരുന്നു
 • 1032. കാക്കനാടൻ എന്നത് ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്
 • 1033. കഥകളിയുടെ ജനയിതാവ് ആരാണ്
 • 1034. സിദ്ധാർത്ഥ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 1035. ഓസ്‌കാറിന്‌ നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളചിത്രം ഏതായിരുന്നു
 • 1036. ഇന്ത്യയിൽ പിൻ നമ്പർ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷം
 • 1037. രക്തസാക്ഷികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1038. ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ യൂറോപ്യൻ കോട്ട ഏതാണ്
 • 1039. തത്വബോധിനി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1040. നാഗാലാ‌ൻഡ് സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷം
 • 1041. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ആദ്യമായി അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1042. കേരള സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസലർ ആരായിരുന്നു
 • 1043. കേരള സർവകലാശാല സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷം
 • 1044. കേരളത്തിൽ ആദ്യ മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വന്നത് എപ്പോൾ
 • 1045. ഗാന്ധി എന്ന സിനിമയിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ വേഷം ചെയ്തത് ആരാണ്
 • 1046. രാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ
 • 1047. ഓസ്കർ പുരസ്‌കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഏത് വർഷം മുതലാണ്
 • 1048. ആദ്യമായി ഓസ്കർ അവാർഡ് നേടിയ സിനിമ ഏതാണ്
 • 1049. ലോക സിനിമയുടെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത്
 • 1050. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചലച്ചിത്ര മേള ഏതാണ്
 • 1051. ഷോലെ എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആര്
 • 1052. നടികർ തിലകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിനിമാനടൻ ആര്
 • 1053. അമിതാബ് ബച്ചൻ അഭിനയിച്ച ആദ്യ സിനിമ ഏതാണ്
 • 1054. ലേഡി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1055. പത്മശ്രീ ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സിനിമാനടി ആര്
 • 1056. ഏറ്റവും അധികം തവണ സിനിമയാക്കിയ ഇന്ത്യൻ നോവൽ ഏതാണ്
 • 1057. ഭാരത് അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നടൻ ആരായിരുന്നു
 • 1058. ശ്രീലങ്ക ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് എപ്പോൾ
 • 1059. ഇന്ത്യയിൽ ഹരിതവിപ്ലവം നടക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 1060. തിരുവിതാംകൂറിലെ അവസാനത്തെ ദിവാൻ ആരായിരുന്നു
 • 1061. തിരുകൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 1062. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിച്ച മലയാളി ആരായിരുന്നു
 • 1063. മൊറാർജി ദേശായിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്ത്
 • 1064. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 1065. ഇന്ത്യയുടേയും പാക്കിസ്ഥാന്റെയും പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി നേടിയ വ്യക്തി ആര്
 • 1066. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ത്രീ ഡി സിനിമ ഏതായിരുന്നു
 • 1067. മലയാളത്തിന്റെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1068. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ശബ്ദ സിനിമ ഏതായിരുന്നു
 • 1069. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഡോൾബി സ്റ്റീരിയോ സിനിമ ഏതായിരുന്നു
 • 1070. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സിനിമ ഏതായിരുന്നു
 • 1071. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1072. ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഏതായിരുന്നു
 • 1073. മലയാളസിനിമയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1074. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ശബ്ദചിത്രം ഏത്
 • 1075. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ കളർ സിനിമ ഏതായിരുന്നു
 • 1076. മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യ സിനിമാസ്കോപ് ചിത്രം ഏതാണ്
 • 1077. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം നടന്ന കാലഘട്ടം എപ്പോൾ
 • 1078. ഇന്ത്യയെ ചൈന ആക്രമിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 1079. ബ്രിട്ടനിലെ ആദ്യ വനിതാപ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 1080. ലോകത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 1081. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും സിംല കരാർ ഒപ്പു വെച്ചത് എപ്പോൾ
 • 1082. ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1083. ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആര്
 • 1084. ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചത് ആര്
 • 1085. അലക്‌സാണ്ടർ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 1086. അലക്‌സാണ്ടർ ഏത് രാജ്യത്തെ രാജാവായിരുന്നു
 • 1087. ഏത് റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ഒളിമ്പിക്സ് നിരോധിച്ചത്
 • 1088. യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 1089. ഹിജറ വർഷം ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷം
 • 1090. പ്രസിദ്ധമായ മാഗ്നാ കാർട്ട ഒപ്പുവെച്ചത് ഏത് വർഷം
 • 1091. വിശ്വസാഹിത്യകാരനായ ഷേക്സ്പിയർ ജനിച്ചത് എപ്പോൾ
 • 1092. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മഹത്തായ വിപ്ലവം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 1093. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് എപ്പോൾ
 • 1094. അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 1095. ചൈനീസ് വിപ്ലവം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
 • 1096. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം നടന്ന കാലം എപ്പോൾ
 • 1097. വേദങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുക എന്ന് ആഹ്വനം ചെയ്തത് ആര്
 • 1098. ദക്ഷിണേശ്വരിലെ വിശുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1099. മാനവചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ സംസ്കാരം ഏതാണ്
 • 1100. സുമേറിയൻ സംസ്കാരത്തിലെ അക്ഷരമാല ഏതായിരുന്നു
 • 1101. സോക്രട്ടീസ് വധിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1102. റോബിൻസൺ ക്രൂസോ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര്
 • 1103. കർണാടക സംഗീതത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1104. ബീഥോവന്റെ ഒരേയൊരു ഓപ്പറ ഏതാണ്
 • 1105. ഫ്യൂച്ചറിസം ചിത്രകലാശൈലി രൂപം കൊണ്ടത് എവിടെ
 • 1106. ലോകത്തിലാദ്യമായി സിനിമ പ്രദർശനം നടന്നത് എവിടെ
 • 1107. ആധുനിക സിനിമയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1108. ആധുനിക സിനിമയുടെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ആരൊക്കെ
 • 1109. മലയാളശൈലീ നിഘണ്ടു രചിച്ചത് ആരാണ്
 • 1110. ചോളമണ്ഡലം കലാഗ്രാമം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്
 • 1111. ബറോക്ക് ചിത്രകലാ ശൈലി ആരംഭിച്ചത് എവിടെ
 • 1112. വെളിച്ചത്തിന്റെയും നിഴലിന്റെയും രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചിത്രകാരൻ ആരാണ്
 • 1113. ക്യൂബിസം ചിത്രകലാ ശൈലി ആരംഭിച്ചത് എവിടെ
 • 1114. ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ ആരാണ്
 • 1115. മാൽഗുഡി ഗ്രാമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ എഴുതിയ എഴുത്തുകാരൻ ആര്
 • 1116. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ശിഷ്യയായ വനിത ആരായിരുന്നു
 • 1117. രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1118. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്തായിരുന്നു
 • 1119. അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറുടെ ആത്മകഥ ഏത്
 • 1120. ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1121. ആവൺ നദിയിലെ രാജഹംസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1122. ഒ ഹെൻറി എന്നത് ആരുടെ തൂലികാനാമം ആണ്
 • 1123. നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ്കാരൻ ആരായിരുന്നു
 • 1124. 'അമ്മ എന്ന കൃതി രചിച്ച റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരൻ ആരാണ്
 • 1125. ജ്ഞാനപ്പാന എഴുതിയത് ആരാണ്
 • 1126. ടൈം മെഷീൻ എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആരാണ്
 • 1127. ചങ്ങമ്പുഴ സ്മാരകം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 1128. കേരളസിംഹം എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് ആരാണ്
 • 1129. 1870 ൽ മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡെ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏത്
 • 1130. 1876 ൽ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ആര്
 • 1131. താടകനഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലം ഏതാണ്
 • 1132. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ ഏതാണ്
 • 1133. 1857 ലെ വിപ്ലവത്തെത്തുടർന്നു വിപ്ലവകാരികൾ ഡൽഹിയിലെ ചക്രവർത്തിയായി വാഴിച്ചത് ആരെ
 • 1134. 1857 ലെ വിപ്ലവം കാൺപൂരിൽ നയിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1135. 1857 ലെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിളിച്ചത് എന്തായിരുന്നു
 • 1136. 1857 ലെ വിപ്ലവത്തിന് ഡൽഹിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരായിരുന്നു
 • 1137. 1857 ലെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി ആരായിരുന്നു
 • 1138. രംഗതിട്ടു പക്ഷി സംരക്ഷണകേന്ദ്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 1139. ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തിയിലെത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പാത ഏതാണ്
 • 1140. തടാകങ്ങളുടെയും പർവ്വതങ്ങളുടെയും നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്
 • 1141. ഇന്ത്യയുടെ പർവത സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 1142. ആയിരം മലകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്
 • 1143. ശിവപുരി നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 1144. മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 1145. ഗുർണിക്ക എന്ന പ്രശസ്ത ചിത്രം വരച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1146. കർണാടക സംഗീതത്തിലെ അടിസ്ഥാനരാഗം ഏതാണ്
 • 1147. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ലിപി ഏതാണ്
 • 1148. പഥേർ പാഞ്ചാലി എഴുതിയത് ആര്
 • 1149. സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനംനേടിയ ആദ്യ ആഫ്രിക്കക്കാരൻ ആര്
 • 1150. ചാൾസ് ഡിക്കന്സിന്റെ തൂലികാനാമം എന്താണ്
 • 1151. ജംഗിൾ ബുക്ക് എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആര്
 • 1152. ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയുടെയും ഭാഷയുടെയും പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1153. പ്രസിദ്ധമായ അയേഴ്‌സ് റോക്ക് ഏത് രാജ്യത്താണ്
 • 1154. അന്റാർട്ടിക്ക - തെക്കേ അമേരിക്ക ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന കടലിടുക്ക് ഏതാണ്
 • 1155. ലോകത്തേറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്
 • 1156. ജാംഷഡ്‌പൂർ നഗരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 1157. പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 1158. ഇന്ത്യയുടെ അന്റാർട്ടിക്ക പഠനകേന്ദ്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 1159. ഡോക്ടർ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റ് ഏതാണ്
 • 1160. മാനവികതയുടെ തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണ്
 • 1161. പുരാണങ്ങളിൽ കാളിന്ദി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 1162. കാലവർഷകാറ്റിന്റെ ഗതി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1163. നീലാകാശത്തിന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്
 • 1164. വൈതരണി നദി ഒഴുകുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 1165. അജന്ത ഗുഹ ഏത് നദീതീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 1166. ഇന്ത്യയുടെ കത്തീഡ്രൽ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്
 • 1167. കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 1168. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധാതു നിക്ഷേപം ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 1169. തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിലാണ്
 • 1170. കേരളപ്പഴമ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആര്
 • 1171. സഞ്ജയൻ എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ആര്
 • 1172. ആദികവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1173. കഥകളിയുടെ സാഹിത്യരൂപം ഏതാണ്
 • 1174. പഞ്ചരത്ന കീർത്തനങ്ങളുടെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 1175. ലോക സംഗീതദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 1176. ഇന്ത്യൻ പിക്കാസോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചിത്രകാരൻ ആരാണ്
 • 1177. മൈക്കൽ ജാക്സന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്ത്
 • 1178. മൊണാലിസ എന്ന പ്രശസ്ത ചിത്രം വരച്ചത് ആരാണ്
 • 1179. വ്യവസായരഹിത പ്രദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 1180. ഉത്തരധ്രുവം കീഴടക്കിയ ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ്
 • 1181. പിഡി പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 1182. ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1183. എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരായിരുന്നു
 • 1184. ഏഷ്യ യൂറോപ് എന്നീ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഏതാണ്
 • 1185. മഴവില്ലുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്
 • 1186. ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു
 • 1187. ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യ 100 കോടി തികഞ്ഞത് എപ്പോളായിരുന്നു
 • 1188. രാജ്യാന്തര ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫെഡറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ
 • 1189. ദേശീയ ഊർജസംരക്ഷണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 1190. ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്താണ് ജനകീയാസൂത്രണം തുടങ്ങിയത്
 • 1191. നാണയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു
 • 1192. ശാന്ത സമുദ്രത്തെയും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാൽ ഏതാണ്
 • 1193. ഇന്ത്യയിൽ ഭ്രംശ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ്
 • 1194. ദേവഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 1195. മാർബിൾ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ്
 • 1196. ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്
 • 1197. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ വനിത ആരായിരുന്നു
 • 1198. രാജ്യത്തിൻറെ നിശബ്ദ അംബാസഡർമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതിനെയാണ്
 • 1199. പ്രസാർ ഭാരതി രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1200. ദൂരദർശന്റെ ആസ്ഥാനം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു
 • 1201. ഇന്ത്യയിലെ ബസ്മതി അരിയുടെ പേറ്റന്റ് നേടിയ കമ്പനി ഏതാണ്
 • 1202. കിളിമഞ്ചാരോ പർവതം ഏത് രാജ്യത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 1203. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പർവ്വതനിര ഏതാണ്
 • 1204. ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 1205. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പർവ്വതനിര ഏതാണ്
 • 1206. ശിലകളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശില ഏതാണ്
 • 1207. അരാക്കൻ യോമ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതനിര ഏതാണ്
 • 1208. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാണ്
 • 1209. ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ മലയാളം നോവൽ ഏതാണ്
 • 1210. കേരളപാണിനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്
 • 1211. കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച ആദ്യ മലയാളകൃതി ഏതാണ്
 • 1212. റുബായിയത് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 1213. കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ കർത്താവ് ആരാണ്
 • 1214. കാകതീയ വംശ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു
 • 1215. നെപ്പോളിയന്റെ ജന്മസ്ഥലം എവിടെയാണ്
 • 1216. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കലണ്ടർ അംഗീകരിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1217. ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ
 • 1218. കൊച്ചിൻ സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസലർ ആരായിരുന്നു
 • 1219. ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി യു എൻ ചാർട്ടറിൽ ഒപ്പു വെച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1220. നൈൽ നദിയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്
 • 1221. ഇന്ത്യൻ റയിൽവേ ദേശസാൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1222. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 1223. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയർ ക്രാഫ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്
 • 1224. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1225. ഇന്ത്യയിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1226. ലോക ടൂറിസം ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ
 • 1227. ശ്രീനികേതൻ പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 1228. സൊമാലിയയെയും യെമനെയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലിടുക്ക് ഏതാണ്
 • 1229. മെഡിറ്ററേനിയന്റെ താക്കോൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടലിടുക്ക് ഏതാണ്
 • 1230. ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവതം ഏതാണ്
 • 1231. തക്കല മാക്കൻ മരുഭൂമി ഏത് രാജ്യത്താണ്
 • 1232. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ്
 • 1233. പസഫിക് സമുദ്രത്തിനു ആ പേര് നൽകിയത് ആരായിരുന്നു
 • 1234. വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ്
 • 1235. ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൌസ് ശൃംഖലയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു
 • 1236. കൊച്ചി ഓഹരി വിപണി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1237. കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1238. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് ഏതാണ്
 • 1239. ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 1240. മാജുലി ദ്വീപ് ഏത് നദിയിലാണ്
 • 1241. സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്ര സമയം വേണം
 • 1242. ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എത്ര സമയം വേണം
 • 1243. എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് ആക്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1244. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ്
 • 1245. സാർക് സംഘടന രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1246. മാഞ്ചസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്
 • 1247. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ മെട്രോ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചത് എവിടെ
 • 1248. മാഞ്ചസ്റ്റർ ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്
 • 1249. ആമസോൺ നദി പതിക്കുന്നത് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ്
 • 1250. ലോകസഭാംഗമായ ആദ്യ കേരളീയ വനിത ആരാണ്
 • 1251. സമാധാനത്തിന്റെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്
 • 1252. ആന്റിസെപ്റ്റിക് സർജറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 1253. 180 ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര രേഖാംശ രേഖ
 • 1254. രേഖാംശത്തിലെ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
 • 1255. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ധനകാര്യ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു
 • 1256. EXIM ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1257. യു ടി ഐ ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1258. ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1259. ലോക മിതവ്യയ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
 • 1260. ത്രീ ഗോർജസ് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ്
 • 1261. നേവ നദി ഒഴുകുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ്
 • 1262. എറ്റ്ന അഗ്നിപർവതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ്
 • 1263. സംഭാർ തടാകം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 1264. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ പർവ്വതനിര ഏതാണ്
 • 1265. മൺസൂൺ കാറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച നാവികൻ ആരായിരുന്നു
 • 1266. റോക്കീസ് പർവതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ്
 • 1267. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്
 • 1268. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ഏതാണ്
 • 1269. ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്
 • 1270. റഷ്യയുടെ ദേശീയ നദി ഏതാണ്
 • 1271. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപ്പുജല തടാകം ഏതാണ്
 • 1272. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ഏതാണ്
 • 1273. നാസിക് നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിതീരത്താണ്
 • 1274. അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ ഗവേഷണകേന്ദ്രം ഏതാണ്
 • 1275. ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്കു സമീപമുള്ള ഇന്ത്യൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരം ഏതാണ്
 • 1276. തഞ്ചാവൂർ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിതീരത്താണ്
 • 1277. അജ്മീർ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിതീരത്താണ്
 • 1278. കലഹാരി മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ്
 • 1279. മധുര നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിതീരത്താണ്
 • 1280. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 1281. ഇന്ത്യയിൽ ആധുനിക വ്യവസായത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1282. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ഏതായിരുന്നു
 • 1283. ഇന്ത്യയിൽ കുങ്കുമപ്പൂവ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്
 • 1284. കേരളത്തിലെ തേക്ക് മ്യുസിയം എവിടെയാണ്
 • 1285. ഇന്ത്യയിൽ കടൽ മാർഗം വന്ന ആദ്യ വിദേശികൾ ആരായിരുന്നു
 • 1286. സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1287. അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ കടന്നുപോകുന്ന കടലിടുക്ക് ഏതാണ്
 • 1288. നാഥുല ചുരം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
 • 1289. ഭൂപടനിർമാണത്തെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഏത്
 • 1290. ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏക ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഏതാണ്
 • 1291. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതാണ്
 • 1292. ഏററവും കൂടുതൽ പോഷകനദികൾ ഉള്ള കേരളത്തിലെ നദി ഏതാണ്
 • 1293. ലിറ്റിൽ ടിബറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ്
 • 1294. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സിമൻറ് ഫാക്‌റ്ററി സ്ഥാപിതമായത് എവിടെ
 • 1295. ധനം കൂടുന്തോറും മനുഷ്യർ ദുഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്
 • 1296. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്വയം പിരിഞ്ഞുപോകൽ പദ്ധതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ബാങ്ക് ഏതാണ്
 • 1297. മാനവ വികസന റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1298. ലോകവികസന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആര്
 • 1299. ' തിന്മ അരുത് ' എന്നത് ഏത് ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പനിയുടെ ആപ്ത വാക്യമാണ്
 • 1300. ദേശീയ കമ്പ്യുട്ടർ സുരക്ഷാദിനം ഏത് ദിവസമാണ്
 • 1301. ആപ്പിൾ കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു
 • 1302. QWERTY കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര്
 • 1303. ഏഷ്യൻ സ്‌കൂൾ ഓഫ് സൈബർ ലോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ
 • 1304. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വതന്ത്രവിജ്ഞാനകോശം ഏതാണ്
 • 1305. ന്യുയോർക്ക് നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിക്കരയിലാണ്
 • 1306. മോസ്‌കോ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിക്കരയിലാണ്
 • 1307. ലണ്ടൻ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിക്കരയിലാണ്
 • 1308. ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ്
 • 1309. നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ്
 • 1310. വീരസവർക്കർ വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ്
 • 1311. സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ്
 • 1312. ബിർസ മുണ്ട വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ്
 • 1313. ജയപ്രകാശ് നാരായൺ വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ്
 • 1314. ബാബ സാഹേബ് അംബേദ്‌കർ വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ്
 • 1315. ദേവി അഹല്യാഭായ് ഹോൾക്കർ വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ്
 • 1316. ദാബോലിം വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ്
 • 1317. കേരളത്തിലൂടെ എത്ര ദേശീയ പാതകൾ കടന്നു പോകുന്നു
 • 1318. ചൈന സന്ദർശിച്ച ആദ്യ യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരി ആരായിരുന്നു
 • 1319. സി ഡി (കോംപാക്ട് ഡിസ്ക് ) കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര്
 • 1320. കേരളത്തിൽ ടെക്‌നോപാർക്ക് ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷം
 • 1321. ഇന്ത്യയുടെ മനുഷ്യകമ്പ്യുട്ടർ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആര്
 • 1322. ' Weaving the Web ' എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ്
 • 1323. ബിഗ് ബ്ലൂ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഐ ടി കമ്പനി ഏതാണ്
 • 1324. ആമസോൺ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത് ആര്
 • 1325. സി പ്രോഗ്രാമിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1326. മുഴുവൻ വോട്ടർ പട്ടികയും കമ്പ്യുട്ടർവൽക്കരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏത്
 • 1327. ' The Road Ahead ' എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ്
 • 1328. സി ഡാക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്
 • 1329. ഇൻഫോസിസ് സ്ഥാപകൻ ആരാണ്
 • 1330. ഇമെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്
 • 1331. കമ്പ്യുട്ടർ രംഗത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡ് ഏതാണ്
 • 1332. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ കമ്പ്യുട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ
 • 1333. കെയ്‌റോ നഗരം ഏത് നദി തീരത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു
 • 1334. ബെർലിൻ നഗരം ഏത് നദി തീരത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു
 • 1335. ബെൽഗ്രെഡ് നഗരം ഏത് നദി തീരത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു
 • 1336. മഴ മേഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ ഏതാണ്
 • 1337. ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നീണ്ട മേഘപടലങ്ങൾ ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു
 • 1338. ഏത് രാജ്യത്തിൻറെ പഴയ പേരാണ് മെസപ്പൊട്ടോമിയ
 • 1339. അലാസ്ക ഏത് രാജ്യത്തുനിന്നാണ് അമേരിക്ക വാങ്ങിയത്
 • 1340. ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം ഏതാണ്
 • 1341. ഏഷ്യ മൈനർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം ഏത് രാജ്യത്താണ്
 • 1342. ജപ്പാനിലെ ഏത് ദ്വീപിലാണ് ടോക്കിയോ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
 • 1343. വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ്
 • 1344. ടൈഗ്രിസ് നദിക്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന നഗരം ഏതാണ്
 • 1345. ഭൂമിയും സൂര്യനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അകലത്തിലായിരിക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണ്
 • 1346. മൈക്രോ പ്രൊസസർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു
 • 1347. പാസ്കൽ എന്ന കമ്പ്യുട്ടർ ഭാഷയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്
 • 1348. കമ്പ്യുട്ടർ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് കമ്പനിയായിരുന്നു
 • 1349. ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആദ്യ രൂപം ഏതായിരുന്നു
 • 1350. ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ആരോടൊപ്പം ചേർന്നാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത്
 • 1351. വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് വർഷമാണ്
 • 1352. റോബോട്ടിക്‌സ് എന്ന വാക്കിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരായിരുന്നു
 • 1353. വൈറ്റ് റഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്
 • 1354. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപായ ഗ്രീൻലാൻഡ് ഏത് രാജ്യത്തിൻറെ അധീനതയിലാണ്
 • 1355. ഏത് രാജ്യത്തിൻറെ പഴയ പേരാണ് അപ്പർ പെറു
 • 1356. സുവർണ കമ്പിളിയുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്
 • 1357. ഭൂമധ്യരേഖാ ,ദക്ഷിണായനരേഖ എന്നിവ കടന്നുപോകുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക രാജ്യം ഏതാണ്
 • 1358. ന്യൂസ്പെയിൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്
 • 1359. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ ദേശീയ പാത ഏതാണ്
 • 1360. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ പാത ഏതാണ്
 • 1361. ഇന്ത്യയിൽ ഓഹരി വിപണികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഏതാണ്
 • 1362. വിക്കിപീഡിയ സ്ഥാപിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ്