Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “science gk for hsa exam”

GK FOR HIGH SCHOOL ASSISTANT EXAM – KERALA PSC

1.താർ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ്ലൂണി നദി 2.കൈഗ ആണവനിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്കർണാടകം 3.ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അവസാനമായി പുറത്തുപോയ യൂറോപ്യൻ ശക്തി ഏതായിരുന്നുപോർച്ചുഗീസുകാർ 4.ഇന്ത്യയിൽ മിസൈലുകൾ ,ടാങ്കുകൾ ,അന്തർവാഹിനികൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്ന…

Open chat
Send Hi to join our psc gk group