Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “lgs main exam 2021 questions”

KERALA PSC LGS MAIN EXAM 2021 – IMPORTANT QUESTIONS AND ANSWERS

1.എല്ലാവർക്കും നൽകാവുന്ന രക്തഗ്രൂപ് ഏതാണ്ഒ ഗ്രൂപ് 2.ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസമാണ്ജൂൺ 5 3.വിറ്റാമിൻ ബി യുടെ അഭാവം കാരണമുണ്ടാകുന്ന രോഗമേതാണ്ബെറി ബെറി 4.ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ മലയാളകവി ആരാണ്ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്…

Open chat
പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 5 മിനുട്ടിൽ ഉത്തരം നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ .എങ്കിൽ ശ്രമിക്കു