Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “LDC 2021 SCIENCE QUESTIONS”

KERALA PSC LD CLERK EXAM 2021 – GENERAL SCIENCE QUESTIONS

1.ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണ്അലൂമിനിയം 2.മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ഏതാണ്ചെമ്പ് 3.ലിറ്റിൽ സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ്പ്ലാറ്റിനം 4.ക്വിക്ക് സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ്മെർക്കുറി 5.ഭാവിയുടെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ്ടൈറ്റാനിയം…

Open chat
Join Our Whatsapp gk group