Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “hsa gk with answers”

GK FOR HIGH SCHOOL ASSISTANT EXAM – KERALA PSC

1.നീലമലകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത്നീലഗിരി 2.ഇന്ത്യയിൽ സജീവ അഗ്നിപർവതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെബാരൻ ദ്വീപ് 3.തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏത്ആനമുടി 4.ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷക നദികൾ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ…

Open chat
Send Hi to join our psc gk group