Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “2021 kpsc ldc geography”

KERALA PSC LD CLERK EXAM 2021 – GEOGRAPHY QUESTIONS

1.പസഫിക് സമുദ്രത്തിനു ആ പേരുനൽകിയത് ആരായിരുന്നുമഗല്ലൻ 2.ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ്അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം 3.സമുദ്രജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലവണം ഏതാണ്സോഡിയം ക്ളോറൈഡ് 4.അന്താരാഷ്ട്രദിനാങ്ക രേഖയുടെ ഇരു വശങ്ങളും തമ്മിൽ എത്ര…

Open chat
50 പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 5 മിനുട്ടിൽ ഉത്തരം നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ .എങ്കിൽ ശ്രമിക്കു