Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “2021 kpsc ldc geography”

KERALA PSC LD CLERK EXAM 2021 – GEOGRAPHY QUESTIONS

1.പസഫിക് സമുദ്രത്തിനു ആ പേരുനൽകിയത് ആരായിരുന്നുമഗല്ലൻ 2.ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ്അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം 3.സമുദ്രജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലവണം ഏതാണ്സോഡിയം ക്ളോറൈഡ് 4.അന്താരാഷ്ട്രദിനാങ്ക രേഖയുടെ ഇരു വശങ്ങളും തമ്മിൽ എത്ര…

Open chat
Send Hi to join our psc gk group