Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ഹൈപ്പർ സോണിക്”

ശബ്ദവേഗം – അറിവുകൾ – കേരള പി എസ് സി

20000 ഹേർട്സിൽ കൂടുതൽ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നുഅൾട്രാ സോണിക് ശബ്ദം 20 ഹെർട്‌സിൽ കുറവുള്ള ശബ്‌ദം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നുഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്‌ദം ശബ്ദത്തേക്കാൾ രണ്ട് ഇരട്ടി വേഗതയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം ഏതാണ്സൂപ്പർ സോണിക്…

Open chat
Send Hi to join our psc gk group