Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏതാണ്”

LDC 2024 – DAILY 10 IMPORTANT GK SERIES – 4

1.ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏതാണ്ഓക്സിജൻ 2.ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണ്അലൂമിനിയം 3.ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണ്ഷിപ്കില ചുരം 4.ആംനെസ്റ്റി ഇൻറർനാഷണലിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്ലണ്ടൻ 5.ആധാർ നിയമം നിലവിൽ വന്നത്…

Open chat
Send Hi to join our psc gk group