Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ക്രിസ്മസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാരമ്പര്യ രോഗം ഏത്”

Important GK for KERALA PSC 2023

1.ഏത് വിറ്റാമിന്റെ കുറവാണ് അനീമിയ അഥവാ വിളർച്ച രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത്വിറ്റാമിൻ ബി 9 (ഫോളിക് ആസിഡ് ) 2.അമിത മദ്യപാനം കാരണം കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗം ഏത്സിറോസിസ് 3.ക്രിസ്മസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാരമ്പര്യ രോഗം…

Open chat
Send Hi to join our psc gk group