Press "Enter" to skip to content

KERALA PSC LD CLERK MODEL EXAM – 10

രക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു

Correct! Wrong!

മനുഷ്യ രക്തത്തിലെ അരുണരക്താണുക്കൾക്കു ചുവന്ന നിറം നൽകുന്നത് എന്താണ്

Correct! Wrong!

ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ്

Correct! Wrong!

അരുണരക്താണുക്കളുടെ ആയുസ് എത്ര ദിവസമാണ്

Correct! Wrong!

മനുഷ്യനിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതാണ്

Correct! Wrong!

Open chat