Press "Enter" to skip to content

10th LEVEL KERALA PSC MAIN MODEL EXAM

ഹംസധ്വനി രാഗം കണ്ടുപിടിച്ച സംഗീതജ്ഞൻ ആരായിരുന്നു

Correct! Wrong!

പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തി കൂടിയ ബലം ഏതാണ്

Correct! Wrong!

എലിപ്പനിക്ക് കാരണമായ രോഗാണു ഏതാണ്

Correct! Wrong!

' എന്റെ കഥ 'എന്നത് ആരുടെ ആത്‌മകഥയാണ്

Correct! Wrong!

എലിഫന്റാ ഗുഹകൾ ഏത് നഗരത്തിനടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

Correct! Wrong!

Open chat