രസതന്ത്രം - ലോഹങ്ങൾ - രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ - അപരനാമങ്ങൾ

Publishe On : 2 April 2020
1.കുലീന ലോഹങ്ങൾ  - വെള്ളി , സ്വർണം , പ്ലാറ്റിനം 
2.ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ  - ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് 
3.വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ  - സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് 
4.ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ  - കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് 
5.സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈറ്റർ  - നൈട്രിക് ആസിഡ് 
6.എപ്സം സാൾട്ട്  - മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് 
7.ടാൽക്  - ഹൈഡ്രേറ്റഡ് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് 
8.സ്മെല്ലിങ് സാൾട്ട്  - അമോണിയം കാർബണേറ്റ് 
9.സ്ലെക്കഡ് ലൈം  - കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് 
10.ക്വിക്ക് ലൈം  - കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് 
11.വൈറ്റ് ടാർ  - നാഫ്തലീൻ 
12.ബ്രൗൺ കോൾ  - ലിഗ്നൈറ്റ് 
13.ബ്ലാക്ക് ലെഡ്  - ഗ്രാഫൈറ്റ് 
14.ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ  - സൾഫ്യുറിക് ആസിഡ് 

15.ഓയിൽ ഓഫ് വിന്റർ ഗ്രീൻ  - മീതൈൽ സാലിസിലേറ്റ്
16.ഹാർഡ് കോൾ  - ആന്ത്രസൈറ്റ് 
17.ക്വിക്ക് സിൽവർ  - മെർക്കുറി 
18.ലിറ്റിൽ സിൽവർ  - പ്ലാറ്റിനം 
19.രാസസൂര്യൻ  - മഗ്നീഷ്യം 
20.കറുത്ത വജ്രം  - കൽക്കരി 
21.വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർണം  - അയൺ പൈറൈറ്റിസ് 
22.രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ്  - സൾഫ്യുറിക് ആസിഡ് 
23.ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ്  - സ്വർണം 
24.യെല്ലോ കേക്ക്  - യുറേനിയം ഡൈ ഓക്സൈഡ് 
25.മഴവിൽ ലോഹം  - ഇറിഡിയം 
26.രാജകീയ ദ്രവം  - അക്വറീജിയ